Український журнал дерматології, венерології, косметології

Спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання, публікує підсумки наукових досягнень вітчизняної дерматовенерології, аналізує застосування сучасних методів діагностики і лікування у медичній практиці

Заснований у 2001 році

-

Головний редактор: Денисенко Ольга Іванівна, д. мед. н., проф., завідувач кафедри дерматовенерології Буковинського державного медичного університету, Чернівці, Україна.

Засновники видання: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (nmu.ua), Українська асоціація лікарів­-дерматовенерологів і косметологів (uadvc.org.ua), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13586-2560ПР від 16.01.2008 р.

Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ».

Мова видання: українська, англійська, російська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 886 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Категорія "Б").

Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Science Index, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова», Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статті, опубліковані в «Українському журналі дерматології, венерології, косметології», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 1727-5741 (Print), 2522-1035 (Online).

DOI: 10.30978/UJDVK.

Сайт: ujdvc.com.ua

-

Редакційна рада

Степаненко В. І.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри дерматології та венерології з курсом косметології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Головченко Д. Я.
к. мед. н., доцент, доцент кафедри дерматології та венерології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Коган Б. Г.
д. мед. н., Медичний центр «Хелсіенд Хеппі», Київ, Україна

Короленко В. В.
к. мед. н., Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Київ, Україна

Курченко А. І.
д. мед. н., проф., завідувач  кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Литинська Т. О.
д. мед. н., професор кафедри дерматології та венерології з курсом косметології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Україна

Петренко В. І.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри фтизіатрії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Свирид С. Г.
д. мед. н., професор кафедри дерматології та венерології з курсом косметології Національного медичного університету  імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Сизон О. О.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри дерматології, венерології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Львів, Україна

Степаненко Р. Л.
д. мед. н., професор кафедри дерматології та венерології з курсом косметології Національного медичного університету  імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Федоренко О. Є.
д. мед. н., професор кафедри дерматології та венерології з курсом косметології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Шупенько М. М.
к. мед. н., доцент кафедри дерматології та венерології з курсом косметології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна


Редакційна колегія

Айзятулов Р. О.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри дерматовенерології та косметології Донецького національного медичного університету, Лиман, Україна

Akay B. N.
Ankara University Medicine Faculty Department of Dermatology, Ankara, Turkey

Александрук О. Д.
к. мед. н., доцент, завідувач кафедри дерматології та венерології Івано-Франківського національного медичного університету, Івано-Франківськ, Україна

Андрашко Ю. В.
д. мед. н., завідувач кафедри шкірних і венеричних хвороб Ужгородського національного університету, Ужгород, Україна

Батпенова Г. Р.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри дерматовенерології медичного університету Астани, Нур-Султан, Казахстан

Бондар С. А.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна

Бондаренко Г. М.
д. мед. н., проф.,  завідувач відділу інфекцій, що передаються статевим шляхом ДУ “Інститут дерматології та венерології НАМН України”, Харків, Україна

Галаговець А.
д. мед. н., Департамент дерматології, Госпіталь університету імені Л. Пастера, Кошіце, Словаччина

Галникіна С. О.
д. мед. н., професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Тернопіль, Україна

Grando Sergei A.
MD, PhD, DSc, Department of Dermatology, Institute for Immunology, University of California Irvine

Дащук А. М.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри дерматології, венерології і СНІДу Харківський національний медичний університет, Харків, Україна

Diehl С.
MD, professor (dermatology), Universitá Degli Studi Guglielmo Marconi, Rome, Italy

Jafferany M.
Central Michigan University, Saginaw, Michigan, USA

Дудченко М. О.
д. мед. н., проф., професор кафедри шкірних та венеричних хвороб Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна

Дюдюн А. Д.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпропетровської медичної академії МОЗ України, Дніпро,  Україна

Іщейкін К. Є.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб Української медичної стоматологічної академії, Полтава, Україна

Калюжна Л. Д.
д. мед. н., проф., професор кафедри дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна

Karimov S.
Doctor of Medical Sciences of Dermatovenerology, Head of Department of Dermatovenerology Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors name after A. Aliyev, Baku, Azerbaijan

Kiladze N.
MD, PhD, Department of Dermato-venerology Tbilisi State Medical University

Корольова Ж. В.
д. мед. н., професор кафедри дерматовенерології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна

Кравченко В. Г.
д. мед. н., проф., професор кафедри шкірних та венеричних хвороб Української медичної стоматологічної академії, Полтава, Україна

Кутасевич Я. Ф.
д. мед. н., проф., директор ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», Харків, Україна

Лебедюк М. М.
д. мед. н., проф., завідувач кафедри дерматології та венерології Одеського національного медичного університету, Одеса, Україна

Лобанов Г. Ф.
к. мед. н., головний лікар Київського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, Київ, Україна

Мавров Г. І.
д. мед. н., проф., ДУ „Інститут дерматології і венерології НАМН України”, Харків, Україна

Макуріна Г. І.
д. мед. н., доцент кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини Запорізького державного медичного університету, Запоріжжя, Україна

Рахматов А. Б.
д. мед. н., проф., провідний співробітник КЕНГ по вивченню проблем дерматозів і мікозів Республіканського спеціалізованого науково-практичного медичного центру дерматовенерології і косметолоії МЗ, Ташкент, Узбекистан

Резніченко Н. Ю.
д. мед. н., проф., професор кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини ФПО Запорізького державного медичного університету, Запоріжжя, Україна

Рижко П. П.
д. мед. н., заступник директора з медичної частини Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер № 1»

Rosendahl C.
MBBS, PhD, Professor, Faculty of medicine, The University of Queesland, Australia

Рощенюк Л. В.,
к. мед. н., директор Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради «Обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер № 1», Харків, Україна

Ruzichka T.
Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult., Academic Hospital Thalkirshner Strabe, Department of Dermatology and Allergology, Munich, Germany

Святенко Т. В.
д. мед. н., проф., кафедра шкірних та венеричних хвороб ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”, Дніпро, Україна

Ткач В. Є.
к. мед. н., доцент кафедри дерматології та венерології Івано-Франківського  національного медичного університету, Івано-Франківськ, Україна

Чернишов П. В.
к. мед. н., доцент кафедри дерматології та венерології з курсом косметології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Федорич П. В.
к. мед. н., кафедра військової загальної практики-сімейної медицини Українська військово-медична академія, Київ, Україна

Франкенберг А. А.
к. мед. н., КП «Обласний шкірно-венерологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради, Дніпро, Україна

Фучіжи І. С.
к. мед. н., головний лікар КП «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер» Одеської обласної ради, Одеса, Україна

-