Про журнал

1. Галузь, наукова тематика, основні цілі

«Український журнал дерматології, венерології, косметології» – медичне спеціалізоване науково-практичне видання. Виходить у світ із 2001 року, засноване Національним медичним університетом імені О. О. Богомольця, Українською асоціацією лікарів-дерматовенерологів і косметологів, Приватним підприємством «ІНПОЛ ЛТМ».
Основна тематика журналу присвячена проблемам діагностики, лікування різноманітних захворювань шкіри та інфекцій, що передаються статевим шляхом.
«Український журнал дерматології, венерології, косметології» є періодичним рецензованим виданням з відкритим доступом та офіційним друкованим органом Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів.
До пріоритетних наукових напрямів, які висвітлюються у журналі, належать етіологія, патогенез, діагностика і лікування дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом, а також проблеми патогенетичного лікування низки органів та систем, зокрема шлунково-кишкового тракту, ендокринної, імунологічної, нервової систем організму.
У журналі представлено такі постійні рубрики, як «Наукові дослідження», «Огляди», «Фармакотерапія в дерматовенерології», «Спостереження з практики», «На допомогу практичному лікарю», «З історії медицини».
Редакція журналу надає перевагу тим авторським рукописам, в яких відображені мультидисциплінарний підхід до лікування захворювань шкіри, інфекцій та ефективна взаємодія з лікарями інших медичних спеціальностей.
Основними цілями «Українського журналу дерматології, венерології, косметології» визначені:

 • об’єктивне інформування про результати сучасних наукових досліджень;
 • підтримка молодих учених та перспективних наукових напрямів;
 • сприяння професійній діяльності членів Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів.

Редакція та редакційна колегія видання проводять свою роботу відповідно до загальнодержавних вимог щодо безперервного навчання медиків, сприяючи тим самим підвищенню фахового рівня працівників національної системи охорони здоров’я України.
«Український журнал дерматології, венерології, косметології» сповідує принципи доказової медицини, академічної доброчесності, гласності у науковій діяльності, охороняє відповідно до чинного законодавства авторські права,  підтримує у видавничій діяльності етичні норми, що визначені Комітетом з видавничої етики COPE, Всесвітньої асоціації редакторів медичних журналів WAME, Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів ICMJE.

2. Періодичність виходу та мови публікації
Журнал «Український журнал дерматології, венерології, косметології» виходить 4 рази на рік.
Статті публікуються українською чи англійською мовами, анотації ‒ англійською та українською мовами.

3. Політика відкритого доступу
Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

4. Поширення журналу
Видання розміщено на офіційному сайті www.ujdvc.com.ua, спеціалізованому порталі медичної інформації www.vitapol.info. Журнал отримують передплатники. Паперова та електронна версії журналу надсилаються провідним спеціалістам у сфері дерматовенерології і косметології, спеціалізованим науковим, освітнім, клінічним закладам системи охорони здоров’я, медичним бібліотекам України.

5. Редакційна політика та етика
Редакційна політика журналу «Український журнал дерматології, венерології, косметології» ґрунтується на традиційних принципах етики в науковій періодиці та проводиться з урахуванням етичних норм роботи редакторів і видавців, рекомендованих Комітетом з етики публікації (COPE, Committee on Publication Ethics), Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE, Internationa lCommittee of Medical Journal Editors) та Радою наукових редакторів України (Ukrainian Council of Science Editors). У видавничій діяльності редколегія журналу керується міжнародними правилами охорони авторського права, нормами чинного законодавства України, міжнародними видавничими стандартами.
Редакція проводить політику запобігання редакційним конфліктам та їх регулювання.
Головний редактор організовує роботу редакційної колегії, експертів-рецензентів і приймає остаточне рішення про оприлюднення авторського дослідження. Прийняття рішення ґрунтується на дотриманні принципів відповідності статті науковим критеріям, актуальності досліджуваної теми і наявності доказів, які становлять інтерес для читачів журналу та наукової громадськості, об’єктивності оцінки наданих робіт, незважаючи на расу, стать, громадянство, походження, релігійні чи політичні погляди авторів, конфіденційності розгляду рукописів. Дані, ідеї, інформація із рецензованих рукописів не можуть бути використані для особистої вигоди або передані третім особам.
Головний редактор зобов’язаний відмовити у публікації авторам, якщо у матеріалах виявлено факти чи інформацію, які порушують законодавство щодо дотримання авторських прав або є плагіатом. Запобігаючи несумлінним практикам наукових публікацій, головний редактор має розглядати всі претензії щодо рецензованих рукописів, опублікованих статей і вживати заходів для відновлення несправедливо порушених прав авторів.
Автор або колектив авторів, надаючи рукопис у редакцію журналу, гарантують оригінальність і достовірність результатів наукового дослідження. Використані першоджерела мають бути зазначені та оформлені згідно з вимогами редакції.
Автори статей, подаючи рукопис у редакцію журналу «Український журнал дерматології, венерології, косметології», погоджуються з авторськими правами та ліцензійними умовами на опубліковані матеріали, наведеними в розділі «Авторські права, ліцензійні умови».
Плагіат у будь-якій формі та свідомо помилкові дані є неприйнятними, неетичними і неприпустимими.
До несумлінної практики наукових публікацій належить також надання автором ідентичних рукописів до різних видань.
Якщо над рукописом працював колектив авторів, то у списку зазначають усіх, хто зробив особистий внесок у концепцію, дизайн і виконання дослідження. Перед поданням роботи для опублікування співавтори мають затвердити її кінцевий варіант і дати згоду на оприлюднення. Особи, що відповідали за фінансування дослідження, підбір матеріалу тощо, не можуть бути включені в список авторів. Їм висловлюють подяку у частині «Подяки».
У разі виявлення автором помилок у статті на етапі підготовки до друку та після її оприлюднення він зобов’язаний повідомити редакцію і сприяти якнайшвидшому їх виправленню або офіційній публікації спростування.

6. Політика щодо авторства
Авторство як поняття має важливе значення у світі наукової інформації як з точки зору академічної, так і соціально-фінансової, правової.
Редакція журналу дотримується критеріїв авторства, розроблених ICMJE. Автором вважається особа, яка зробила вагомий інтелектуальний внесок у підготовку статті за результатами дослідження, та усвідомлює відповідальність за наслідки її оприлюднення.
Автор несе цілковиту відповідальність за зміст, добір, викладення фактів у статті та належне використання (цитування) першоджерел.
Визначені такі чотири принципи авторства:

 • суттєва участь у розробці концепції, дизайну дослідження, отриманні, аналізі та інтерпретації даних;
 • складення проекту наукової роботи;
 • критична оцінка та затвердження версії статті до опублікування;
 • згода нести відповідальність за всі етапи дослідження та опубліковані результати.

Усі особи, які відповідають вищезазначеним критеріям, можуть вважатися авторами наукової публікації.

7. Процес рецензування
Усі наукові статті, надіслані в редакцію журналу «Український журнал дерматології, венерології, косметології», підлягають рецензуванню.
Процес оцінки відбувається з урахуванням таких критеріїв, як інноваційний характер запропонованої теми, значення для подальшого розвитку наукових досліджень, значущість отриманих результатів, методика і спосіб представлення даних, принципи та якість підбору літератури.
Попереднє оцінювання рукописів проводить редакція. Головний редактор журналу може на власний розсуд приймати рішення щодо відхилення рукопису на підставі попереднього оцінювання або спрямування рукопису до рецензування.
Редакція забезпечує режим подвійного сліпого рецензування (автори не знають рецензентів своїх статей, рецензентам не відомі автори рукописів, які вони рецензують). Для об'єктивної оцінки кожної статті залучаються не менше двох рецензентів. Позиції рецензентів щодо прийняття або відхилення рукописів редакція журналу узгоджує на власний розсуд.
Середня тривалість рецензування рукописів, що надійшли в редакцію, становить 30 календарних днів.
Редакторське рішення про прийняття до публікації авторської статті має узгоджуватися з результатами наукової експертизи.
Експерт-рецензент зобов’язаний надати сумлінний та неупереджений висновок щодо доцільності або відмови в публікації авторського твору.
При виконанні своїх обов’язків експерт-рецензент керується такими етичними засадами:

 • наданий для рецензування рукопис має статус конфіденційного документа і не передається третім особам без належних повноважень;
 • дані, які містяться в авторському рукописі, не можуть бути використані рецензентом для особистих або інших цілей;
 • об’єктивно оцінюючи авторське дослідження, експерт-рецензент не вдається до персональної критики автора.

8. Політика при розгляді матеріалів, що потребують виправлення
У разі опублікування матеріалів, що містили помилки, які не були вчасно виявлені, редакція журналу у найближчому номері публікує повідомлення про виправлення з детальною інформацією про зміни та цитування оригінальної публікації на сайті та у друкованій версії.
Новий варіант статті публікується з подробицями змін до початкової версії та датою, коли були внесені зміни.
Надалі цитувати мають останню версію статті.

9. Редакційна політика щодо плагіату та фальсифікації досліджень
Редакція журналу «Український журнал дерматології, венерології, косметології» розглядає плагіат та фальсифікацію даних як неправомірну наукову поведінку і вживає заходів щодо їх недопущення.
Окрім експертів-рецензентів, статті, надіслані для опублікування, перевіряють на предмет плагіату та фальсифікації даних за допомогою антиплагіатних програм, зокрема антиплагіатної системи StrikePlagiarism.com. До розгляду та публікації приймаються рукописи, у яких коефіцієнти подібності (КП), за результатами перевірки, не повинні перевищувати 25% і 5% для КП1 та КП2 відповідно.

10. Конфлікт інтересів
Автори мають повідомити редакцію про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в рукописі. Будь ласка, у будь-якому випадку зазначте, що немає жодного конфлікту інтересів, який міг би стати причиною упередженості дослідження, або повідомте про фінансовий чи інший потенційний конфлікт інтересів.
Просимо разом із рукописом статті подати заяву, розроблену на основі форми ICMJE (http://www.icmje.org/disclosure-of-interest/), в якій зазначити всі організації та взаємовідносини, що могли б вплинути на зміст рукопису.

11. Політика щодо спільного використання даних
Редакція журналу підтримує політику відкритості досліджень і закликає авторів поділитися своїми даними з метою їх перевірки та спільного використання.
Інформацію про доступність даних автори можуть викласти у заяві, зазначивши загальнодоступне сховище.
Автори мають право не передавати дані з огляду на етичні чи законодавчі норми або обмеження конфіденційності.
Якщо у прийнятих до друку рукописах використано спільні дані, автори зобов’язані зазначити посилання на сховище, де ці дані архівуються.
За дорученням головного редактора експерти мають підтвердити якість використання спільних даних та їхню повноту і передати висновок на розгляд редакційної колегії.

12. Політика щодо захисту учасників дослідження
Дослідження із залученням пацієнтів або тварин мають бути проведені відповідно до міжнародно визнаних правил і консенсусів.
Якщо в статті використовують фотографії пацієнтів, то їх подають з письмової згоди або в такому вигляді, щоб особу хворого неможливо було встановити.
Всі дослідники повинні забезпечити, аби планування та звітність про дослідження на людях відповідали Гельсінкській декларації в редакції 2013 р. (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects). Всі автори мають отримати дозвіл на проведення дослідження від незалежного місцевого, регіонального або національного експертного органу (наприклад, комітету з етики, інституційної наглядової ради). Якщо існує сумнів в тому, що дослідження було проведено відповідно до Гельсінкської декларації, автори повинні пояснити обґрунтування свого підходу і продемонструвати, що місцевий, регіональний або національний контрольний орган явно схвалив сумнівні аспекти дослідження. Затвердження відповідального рецензуючого органу не перешкоджає редакторам скласти власну думку про те, чи було проведення дослідження доцільним.
Пацієнти мають право на недоторканність приватного життя, яка не повинна порушуватися без інформованої згоди. Ідентифікаційна інформація, включаючи імена, ініціали або номери лікарень, не повинна публікуватися в письмових описах, фотографіях, за винятком випадків, коли така інформація важлива для наукових цілей і пацієнт (або один з батьків, або опікун) дає письмову інформовану згоду на публікацію. Інформована згода для цієї мети вимагає, щоб ідентифікованому пацієнту було показано рукопис для публікації. Автори повинні повідомити цим пацієнтам, чи можуть будь-які матеріали, що потенційно ідентифікуються, бути доступні через Інтернет, а також у друкованому вигляді після публікації.
Несуттєві ідентифікаційні дані слід опускати. Інформована згода повинна бути отримана, якщо є будь-які сумніви в можливості збереження анонімності. Наприклад, маскування ділянки очей на фотографіях пацієнтів – недостатній захист анонімності. Якщо ідентифікуючі характеристики не ідентифікуються, автори повинні надати гарантії, а редактори повинні відзначити, що такі зміни не спотворюють науковий сенс.
Коли отримано інформовану згоду, це повинно бути зазначено в інформації, що публікується в статті.
Повідомляючи про експерименти на тваринах, автори повинні вказати, чи дотримувалися інституційні та національні стандарти з догляду та використання лабораторних тварин. Подальші рекомендації з етики досліджень на тваринах доступні в Консенсусних положеннях щодо ветеринарної етики та захисту тварин Міжнародної асоціації ветеринарних редакторів (http://www.veteditors.org/consensus-author-guidelines-on-animal-ethics-and-welfare-for-editors). Також всі експерименти на тваринах повинні відповідати рекомендаціям ARRIVE (https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines) і проводитися відповідно до основних принципів Директиви ЄС 2010/63 / EU про захист тварин, що використовуються в наукових цілях (http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm).

13. Авторські права, ліцензійні умови
Авторські права на журнал «Український журнал дерматології, венерології, косметології» належать співзасновникам видання – Національному медичному університету імені О. О. Богомольця, Українській асоціації лікарів­-дерматовенерологів і косметологів, Приватному підприємству «ІНПОЛ ЛТМ».
Авторські права на опубліковані статті належать авторам.
Автори гарантують, що їхній рукопис наукового або іншого характеру є оригінальною роботою, не був раніше опублікований, авторські права на публікацію не передавалися іншим фізичним чи юридичним особам.
З моменту подачі статті для опублікування автори безоплатно надають видавцю ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ» невиключну ліцензію на її оприлюднення та використання:

 • на первинне опублікування статті в журналі «Український журнал дерматології, венерології, косметології» на умовах ліцензії CC BY-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/);
 • на адаптацію статті згідно з редакційними вимогами;
 • на перевірку тексту рукопису на плагіат;
 • на використання метаданих статті шляхом оброблення і систематизації, доведення до загального відома;
 • на розміщення статті в мережі Інтернет на сайті журналу та на спеціалізованих сайтах медичної інформації;
 • на внесення до реферативних і наукометричних баз;
 • на переклад статті іншими мовами;
 • на розповсюдження статті необмеженим накладом у будь-яких форматах на різних носіях інформації, зокрема з комерційною метою;
 • на передачу, зберігання та опрацювання персональних даних без обмеження строку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Одночасно з рукописом автори надсилають у редакцію підписаний бланк «Ліцензійних умов використання статті в журналі «Український журнал дерматології, венерології, косметології», який розміщений на сайті.
Зазначені ліцензійні права на опубліковану статтю зберігаються за видавцем на весь термін дії авторського права і мають силу на території всіх країн.
Особисті немайнові права залишаються за авторами наукової статті.
При використанні статті обов’язково зазначають першоджерело та інформацію про авторські права.
Редакція журналу відповідно до ліцензії CC BY-ND 4.0 проводить політику заохочення авторів та читачів у законний спосіб поширювати, копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому форматі за умови зазначення авторства, бібліографічного посилання на журнал та doi статті, але без скорочень та внесення змін.
За потреби отримати дозвіл на використання статті на інших умовах слід звертатися до видавця за адресою vitapol3@gmail.com.
Засновники, видавець журналу і автори статей не несуть відповідальності за можливі збитки або шкоду, пов’язані з використанням інформації, яка міститься в опублікованих матеріалах.

14. Вартість публікації
У журналі «Український журнал дерматології, венерології, косметології» публікація статей безоплатна. За додатковий редакційний сервіс (переклад українською чи англійською мовами, розробка графічних задач, опрацювання повнокольорових ілюстрацій тощо) автори сплачують кошти відповідно до встановленого тарифу.

15. Політика щодо реклами
У журналі «Український журнал дерматології, венерології, косметології» публікується реклама як у друкованій, так і в електронній версіях.
Редакційна політика щодо реклами базується на принципах, визначених національним законодавством України.
Рекламні матеріали  ідентифікуються і позначаються спеціальним знаком ℗.
Усі повноваження щодо публікації чи відхилення реклами належать Головному редактору.
Рекламна діяльність не впливає на зміст журналу  та на прийняття редакційних рішень.
Рекламна інформація, що публікується в журналі, стосується лише медичної проблематики. Реклама алкогольних та тютюнових виробів не допускається.
За зміст рекламних матеріалів відповідає рекламодавець.

16. Джерела фінансування
«Український журнал дерматології, венерології, косметології» виходить за кошти, отримані від реклами, передплати та реалізації друкованого видання на спеціалізованих медичних форумах, а також за власні кошти видавця ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ».

17. Архівування журналу
Журнал підтримує технології резервного архівування LOCKSS (https://www.lockss.org) та CLOCKSS (https://clockss.org), архівується у системі PKP Preservation Network (https://pkp.sfu.ca/pkp-pn).
Електронні версії журналу «Український журнал дерматології, венерології, косметології» зберігаються у депозитарії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Паперові версії зберігаються у фондах наукових бібліотек України:

 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 • Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
 • Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
 • Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
 • Одеська національна наукова бібліотека
 • Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка
 • Державна науково-технічна бібліотека України
 • Національна наукова медична бібліотека України

18. Перелік спеціалізованих наукометричних баз, каталогів, до яких внесено журнал «Український журнал дерматології, венерології, косметології»
Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef, OUCI, Scilit, WorldCat.
Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова», «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.
Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

19. Співзасновники
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
www.nmuofficial.com

Українська асоціація лікарів­-дерматовенерологів і косметологів
www.uadvc.org.ua

Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ», Київ, Україна
www.vitapol.com.ua

20. Видавець
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТ-А-ПОЛ», Київ, Україна
www.vitapol.com.ua