Український журнал дерматології, венерології, косметології

Спеціалізоване науково-практичне рецензоване видання, публікує підсумки наукових досягнень вітчизняної дерматовенерології, аналізує застосування сучасних методів діагностики і лікування у медичній практиці

Заснований у 2001 році

-

Головний редактор: Віктор Іванович Степаненко, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дерматології та венерології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, президент Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів, член Європейської Академії дерматології та венерології (EADV).

Засновники видання: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (nmu.ua), Українська асоціація лікарів­-дерматовенерологів і косметологів (uadvc.org.ua), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ».

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 13586-2560ПР від 16.01.2008 р.

Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ».

Мова видання: українська, англійська, російська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток 11 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 07.10.2015 р.

Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Science Index, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова», Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, «Наукова періодика України». Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статті, опубліковані в «Українському журналі дерматології, венерології, косметології», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 1727-5741 (Print), 2522-1035 (Online).

DOI: 10.30978/UJDVK.

Сайт: ujdvc.com.ua

-

Редакційна рада

Бережна Н. М. (Київ)
Головченко Д. Я. (Київ)
Драннік Г. М. (Київ)
Коган Б. Г. (Київ)
Короленко В. В. (Київ)
Литинська Т. О. (Київ)
Недобой П. М. (Київ)
Петренко В. І. (Київ)
Свирид С. Г. (Київ) заступник головного редактора
Сизон О. О. (Львів) заступник головного редактора
Федоренко О. Є. (Київ)
Шупенько М. М. (Київ)

Редакційна колегія

Айзятулов Р. Ф. (Лиман)
Андрашко Ю. В. (Ужгород)
Батпєнова Г. Р. (Казахстан)
Бондар С. А. (Вінниця)
Будніков Ю. В. (Суми)
Волощенко І. І. (Київ)
Галникіна С. О. (Тернопіль)
Герцогова Яна (Чехія)
Глінський Вецлав (Польща)
Грандо Сергій (США)
Гребенніков В. А. (Росія)
Гуркевич Ганна (Польща)
Дащук А. М. (Харків)
Денисенко О. І. (Чернівці)
Діл Крістіан (Італія)
Дудченко М. О. (Полтава)
Дюдюн А. Д. (Дніпро)
Іщейкін К. Є. (Полтава)
Каденко О. А. (Хмельницький)
Калюжна Л. Д. (Київ)
Каменєв В. І. (Полтава)
Карпюк Л. В. (Луцьк)
Кац Стефан (США)
Кацамбас Андрес (Греція)
Коніков Неллі (США)
Корольова Ж. В. (Київ)
Кравченко В. Г. (Полтава)
Кубанова А. О. (Росія)
Кутасевич Я. Ф. (Харків)
Лабінський Р. В. (Львів)
Ландау Марина (Ізраїль)
Лебедюк М. М. (Одеса)
Лобанов Г. Ф. (Київ)
Лотті Торелло (Італія)
Мавров Г. І. (Харків)
Мекокішвілі Лалі (Грузія)
Оуклі Аманда (Нова Зеландія)
Панкратов О. В. (Білорусь)
Паче Джозеф (Мальта)
Рахматов А. Б. (Узбекистан)
Рибалко М. Ф. (Херсон)
Рижко П. П. (Харків)
Рубіс Андріс (Латвія)
Скляров В. І. (Житомир)
Ткач В. Є. (Івано-Франківськ)
Фомюк А. А. (Житомир)
Франкенберг А. А. (Дніпро)
Фучіжи І. С. (Одеса)
Яговдік М. З. (Білорусь)

-