Про журнал

Спеціалізоване науково-практичне рецензоване медичне видання, публікує підсумки наукових досягнень вітчизняної дерматовенерології, аналізує застосування сучасних методів діагностики і лікування у медичній практиці

Заснований у 2001 році

-


Головний редактор

Степаненко Віктор Іванович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії медичних наук України, завідувач кафедри дерматології та венерології з курсом косметології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Київ, Україна

Засновники видання: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (nmu.ua), Українська асоціація лікарів­-дерматовенерологів і косметологів (uadvc.org.ua), Приватне підприємство «ІНПОЛ ЛТМ» (vitapol.com.ua)

Державна реєстрація
Реєстр суб'єктів у сфері медіа
Ідентифікатор медіа R30-03974
Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1241 від 11.04.2024 р.

Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ» (vitapol.com.ua)

Мова видання: українська, англійська

Науковий профіль видання: медицина (шкірні та венеричні хвороби, імунологія та алергологія)

Редакційна політика: відкритий доступ до опублікованих текстів, розміщення статей на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/)

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук, категорія "Б": додаток 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020, № 886. У виданні можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals Directory, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef, OUCI, Scilit, WorldCat

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова», «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело»

Статті, опубліковані в «Українському журналі дерматології, венерології, косметології», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef

Періодичність виходу: 4 рази на рік

ISSN: 1727-5741 (Print), 2522-1035 (Online)

DOI: 10.30978/UJDVK

Сайт: ujdvc.com.ua

-

Поточний номер

№ 2 (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-06-30

Наукові дослідження

Переглянути всі випуски