DOI: https://doi.org/10.30978/UJDVK2018-2-108

Слово про Вчителя і його наукову школу. До 120-річчя від дня народження професора І.І. Потоцького

P.N. Nedoboy, B.P. Nedoboy

Анотація


Десятого листопада 2018 р. виповнюється 120 років від дня народження відомого українського дерматовенеролога, знаного вченого, який майже 60 років присвятив медицині, ставши визнаним авторитетом серед лікарів-дерматовенерологів і науковців

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolyadenko VG, Nedoboi PM, Potots’ka ІІ. Do 110-rіchchya vіd dnya narodzhennya Іvana Іvanovicha Potots’kogo. Ukr zhurn dermatol, venerol, kosmetol. 2009;1:111-115 (Ukr).

Kolyadenko VG, Shaposhnikov OK. K 100-letiyu kafedry dermatovenerologii Kievskogo meditsinskogo instituta im. A.A. Bogomol’tsya. Vestn dermatol i venerol. 1984;9:72-76 (Rus).

Moskalenko VF, Polyakova ІM. Bіblіografіchnii slovnik zavіduvachіv kafedr ta profesorіv Natsіonal’nogo medichnogo unіversitetu іm. OO Bogomol’tsya (1841-2006). K.; 2006:308 (Ukr).

Pototskii II. Kratkii obzor deyatel’nosti kafedry kozhnykh i venericheskikh boleznei Kubanskogo meditsins­kogo instituta za 30 let (1925-1955). Nauchnye zapiski po dermatologii i venerologii vrachei Kubani. Krasnodar; 1955:5-18 (Rus).

Pototskii II. Osnovnye napravleniya nauchnoi deyatel’nosti kozhnoi kliniki Kievskogo meditsinskogo instituta. V kn: Aktual’nye voprosy dermatologii. K.; 1972:5-24 (Rus).
© Український журнал дерматології, венерології, косметології, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019