DOI: https://doi.org/10.30978/UJDVK2018-1-93

Косметичні дефекти, спричинені рубцями, що змушують пацієнтів звернутися по медичну допомогу

K. М. Grebchenko

Анотація


Мета роботи — з’ясувати, які косметичні дефекти, спричинені процесом рубцювання, турбують пацієнтів і змушують звернутися по медичну допомогу.

Матеріали та методи. До дослідження залучено 60 пацієнтів, віком від 12 до 67 років (42 жінки та 18 чоловіків). Опікові рубці були у 11 обстежених, лінійні післяопераційні та травматичні – у 49. Пацієнти заповнювали спеціально розроблені анкети з переліком косметичних дефектів, що можуть виникнути в процесі рубцювання. Список естетичних дефектів був сформований за результатами експертної оцінки фотографій 100 пацієнтів з рубцями. При оцінці були застосовані принципи, запропоновані E. J. Strasser.

Результати та обговорення. Найчастіше пацієнти скаржилися на патологічні зміни самого рубця. У 63,3 % випадків це була невідповідність рівнів поверхні рубця та шкіри (у 45 % рубець випинався відносно шкіри, у 18,3% був нижче). Велика ширина нормотрофічного рубця не влаштовувала 15 % опитаних через відмінність текстури від нормальної шкіри. Непривабливі естетичні зміни в тканинах, що оточують рубець, турбували 25 (41,7 %) хворих. Причому 19 (31,7 %) пацієнтів надавали цим чинникам першорядне значення. З них 13 (21,7 %) взагалі вказали, що деформація рубцем навколишніх тканин є тією єдиною косметичною проблемою, якої вони хотіли б позбутися. Чим менш серйозним був косметичний дефект, тим більша частка невдоволення зумовлена була саме естетичним чинником.

Висновки. Майже у половини пацієнтів естетичне невдоволення рубцями було зумовлене деформаціями близьких тканин, а не виглядом самого рубця. Оскільки на сприйняття пацієнтом своєї зовнішності суттєво впливають деформації тканин, що оточують рубець і є наслідком процесу рубцювання, доцільно ввести поняття «косметичний дефект, спричинений рубцем», яке включить як непривабливий вигляд самого рубця, так і згадані деформації. Доцільно розробити класифікацію косметичних дефектів, зумовлених рубцями.


Ключові слова


рубець; келоїдний рубець; гіпертрофічний рубець; атрофічний рубець; косметичні дефекти; опитувальники

Повний текст:

PDF

Посилання


Galliamova UA, Kardashova ZZ. Hypertrophic and keloid scars [Electronic version]. Lechaschii vrach. 2009;10(09). http://www.lvrach.ru/2009/10/10860691/ (in Rus).

Bae SH, Bae YC. Analysis of frequency of use of different scar assessment scales based on the scar condition and treatment method. Arch Plast Surg. 2014;41(2):111-115. doi: 10.5999/aps.2014.41.2.111.

Baker R, Urso-Baiarda F, Linge C, Grobbelaar A. Cutaneous scarring: a clinical review. Dermatol Res Pract. 2009;2009:1-7. doi: 10.1155/2009/625376.

Brown BC, McKenna SP, Siddhi K, McGrouther DA, Bayat A. The hidden cost of skin scars: quality of life after skin scarring. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008;61(9):1049-1058. doi: 10.1016/j.bjps.2008.03.020.

Brown JJ, Bayat A. Genetic susceptibility to raised dermal scarring. Br J Dermatol. 2009;161(1):8-18. doi: 10.1111/j.1365-2133.2009.09258.x.

Fife D. Evaluation of Acne Scars. How to Assess Them and What to Tell the Patient. Dermatol Clin. 2016;34(2):207-213.

Goldstein BG, Goldstein AO. Keloids and hypertrophic scars. UpToDate. 2015. ​ http://www.uptodate.com/contents/keloids-and-hypertrophic-scars.

Robles DT, Berg D. Abnormal wound healing: keloids. Clin Dermatol. 2007;25(26):26-32. https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2006.09.009.

Sobanko JF, Sarwer DB, Zvargulis Z, Miller CJ. Impor­tance of physical appearance in patients with skin cancer. Dermatol Surg. 2015;41(2):183-188. doi: 10.1097/DSS.0000000000000253.

Sun LM, Wang KH, Lee YC. Keloid incidence in Asian people and its comorbidity with other fibrosis-related diseases: a nationwide population-based study. Arch Dermatol Res. 2014;306(9):803-808. doi: 10.1007/s00403-014-1491-5.
© Український журнал дерматології, венерології, косметології, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019