Дисбіоз порожнини рота: ​проблема та вирішення

Т. P. Skrupnikova, O. P. Stupak, A. P. Levitsky, M.Yа. Niedzielskу, M. O. Dudchenko

Анотація


Мета роботи — підвищити ефективність лікування та профілактики кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет 1 типу шляхом розробки патогенетично обґрунтованого способу терапії з використанням комплексу медикаментозних препаратів.

Матеріали та методи. Залежно від складу лікувально­профілактичного комплексу хворих з кандидозом слизової оболонки порожнини рота на тлі цукрового діабету 1 типу розподілили на дві групи: 25 хворим основної групи лікування проводили за розробленою нами схемою («Флюконазол» по 1 капсулі (100 мг) 1 раз на добу впродовж 7—14 днів, «Кларитин» по 1 таблетці 1 раз на добу протягом 10 днів, «Іммунал» по 20 крапель 3 рази на добу впродовж 14 днів, синбіотик «Бактулін», який слід було утримувати в порожнині рота до повного розсмоктування, по 3 таблетки на добу протягом 20 днів, вітамінно­мінеральний комплекс «Алфавіт Діабет» по 1 таблетці 3 рази на добу впродовж місяця. Місцеве лікування передбачало полоскання ротової порожнини антисептичним та протизапальним розчином «Тантум Верде» 3—4 рази на добу в об’ємі 15 мл упродовж 20—30 с та полоскання розведеним у 5 разів лікувально­профілактичним зубним еліксиром «Лізомукоїд», до складу якого входять лізоцим, цетавлон та овомукоїд. Для профілактики рецидивів захворювання та закріплення результатів лікування через 2 та 5 міс хворим повторювали курси прийому «Бактуліну» та «Лізомукоїду»). Хворих групи порівняння (n = 23) лікували за загальноприйнятою методикою. Ефективність запропонованого лікувально­профілактичного комплексу оцінювали через 2 тиж за клінічним станом слизової оболонки порожнини рота та ступенем її обсіменіння грибами роду Candida  через 1, 3 та 6 міс — за результатами повного комплексу клініко­лабораторних досліджень.

Результати та обговорення. Застосування у хворих основної групи розробленого способу лікування кандидозу дало змогу через 1 мес зменшити ступінь дисбіозу порожнини рота в 2 рази, тоді як у хворих групи порівняння він знизився лише в 1,5 разу. Через 3 міс після призначення «Бактуліну» та «Лізомукоїду» ступінь дисбіозу порожнини рота у хворих знизився до 2,81 ± 0,31 проти 6,53 ± 0,62 до лікування (p1 < 0,01), що свідчить про субклінічну компенсовану форму дисбіозу порожнини рота, а у хворих групи порівняння — до 3,71 ± 0,38 проти 6,73 ± 0,65 до лікування (p1 < 0,01), що свідчить про клінічну субкомпенсовану форму дисбіозу. Остаточно мікробіоценоз порожнини рота у хворих основної групи нормалізувався через 6 міс. Ступінь дисбіозу порожнини рота у хворих підвищився в 6 разів завдяки збільшенню активності уреази в ротовій рідині в 2,5 разу і зменшенню активності лізоциму в 2,6 разу.

Висновки. Встановлено, що запропонований лікувально­профілактичний комплекс у хворих з кандидозним стоматитом на тлі цукрового діабету 1 типу в середньому через 12 днів поліпшує клінічний стан у порожнині рота, а через 6 міс відновлює мікробіоценоз порожнини рота. Для профілактики рецидивів захворювання і закріплення результатів лікування в реабілітаційний період рекомендовано через 2 і 5 мес повторювати курси прийому бактеріальних препаратів «Бактулін» та «Лізомукоїд».


Ключові слова


кандидоз слизової оболонки порожнини рота; цукровий діабет; ротова рідина; бактеріальні препарати

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Биргер МО. Справочник по микробиологии и вирусологическим методам исследования. ​М.; Медицина, 1998:736.

Гаврилова ЛМ, Сеген ИМ. Уреазная активность ротовой жидкости у больных с острой одонтотропной инфекцией челюстно-лицевой области. Стоматол. 1996;​Спец. вып:49-50.

Грудянов АИ, Дмитриева НА, Фоменко ЕВ. При­менение пробиотиков в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта. ​М.; Мед. информ. агентство, 2006:111.

Левицкий АП. Лизоцим вместо антибиотиков. ​Одесса; 2005:53с.

Левицкий АП, Макаренко ОА, Селиванская ИА. Фер­­ментативный метод определения дисбиоза полости рта для скрининга про- и пребиотиков. ​К.; 2007:26.

Патент на корисну модель № 35558 Україна МПК (2006) А61С 5/02. Спосіб лікування кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет / Сту­­пак ОП, Ніколішин АК, Левицький АП; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» та Інс­титут стоматології АМН України. № 2008 05081; заявл. 21.04.2008; опубл. 25.09.2008. Бюл. № 18.

Патент на корисну модель № 37472 Україна МПК (2006) А61К 31/00. Спосіб профілактики кандидозу слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет / Ступак ОП, Ніколішин АК, Левицький АП; заявник та патентовласник Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» та Інститут стоматології АМН України. ​№ 2008 08890; заявл. 07.07.2008; опубл. 25.11.2008. Бюл. № 22.

Рединова ТЛ, Здобина ОА. Частота кандидоза слизистой оболочки полости рта и эффективность его лечения у больных сахарным диабетом. Стоматол. 2001;3:20-22.

Циммерман ЯС. Дисбиоз (дисбактериоз) кишечника и/или синдром избыточного бактериального роста. Клин Мед. ​2005;4:14-22.

Willis AM, Coulter WA, Hayes JR. Factors affecting the adhesion of Candida albicans to epithelial of insulin diabetes mellitus patients. J Med Microbiol. 2000;49(3):291-293.
© Український журнал дерматології, венерології, косметології, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019