DOI: https://doi.org/10.30978/UJDVK2018-1-35

Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на розацеа у процесі комплексного лікування

M. V. Storozhuk

Анотація


Мета роботи — визначити динаміку показників прооксидантно­антиоксидантного гомеостазу у хворих на розацеа в разі застосування в комплексному лікуванні антиоксидантного засобу.

Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 64 хворих на розацеа (49 жінок, 15 чоловіків) віком від 28 до 63 років, з них у 23 діагностовано еритематозно­-телеангіектатичну, а в 41 — папуло­-пустульозну стадію (форму) розацеа. У процесі лікування хворих на розацеа розподілено на дві групи: І (порівняльна) — 32, які отримали стандартизоване лікування дерматозу, ІІ (основна) — 32, яким на тлі стандартизованої терапії додатково призначали антиоксидантний препарат етилметилгідроксипіридину сукцинату («Мексидол»). Стан прооксидантної системи крові оцінювали за вмістом малонового альдегіду (МА) в плазмі й еритроцитах та фракцій окиснювальної модифікації білків нейтрального (ОМБ Е370) та основного (ОМБ Е430) характеру — в сироватці крові; стан ендогенної інтоксикації — за вмістом у сироватці крові молекул середньої маси (МСМ Е254 та МСМ Е280); стан антиоксидантної системи крові — за рівнем відновленого глутатіону (ВГ) та активністю каталази (КА) — у гемолізаті крові та вмістом церулоплазміну (ЦП) — у сироватці крові, згідно із загальноприйнятими методиками.

Результати та обговорення. До початку лікування у хворих на розацеа порівняльної й основної груп встановлено вірогідне (р < 0,05) порівняно з показниками осіб контрольної групи підвищення вмісту МА в плазмі (відповідно: на 53,9 і 51,9 %) і в еритроцитах (на 24,3 і 23,5 %), у сироватці крові — ОМБ Е370 (на 76,7 і 70,9 %), ОМБ Е430 (на 77,9 і 83,0 %), МСМ Е254 (на 46,5 і 42,1 %) та МСМ Е280 (на 68,6 і 72,2 %), а також збільшення КА (на 78,2 і 72,7 %) та зменшення в еритроцитах вмісту ВГ (на 21,2 і 20,6 %). Після лікування у хворих на розацеа І (порівняльної) групи встановлено лише зменшення у сироватці крові ОМБ Е370 (на 9,4 %; р = 0,012) та КА (на 15,3 %; р = 0,005), водночас у пацієнтів основної групи, які додатково отримали антиоксидантний засіб, виявлено вірогідне (р < 0,05) зменшення МА в плазмі (на 16,2 %) і в еритроцитах (на 13,1 %), у сироватці крові — ОМБ Е370 (на 25,7 %), ОМБ Е430 (на 24,9 %), МСМ Е254 (на 23,5 %), МСM Е280 (на 18,7 %), КА (на 25,1 %; р < 0,05), а також підвищення в еритроцитах вмісту ВГ (на 10, 7 %; р = 0,011). Також у хворих на розацеа основної групи встановлено вірогідно кращі клінічні результати після комплексного лікування дерматозу.

Висновки. Застосування хворим на розацеа на тлі стандартної терапії антиоксидантного препарату етилметилгід­роксипіридину сукцинату («Мексидол») сприяє нормалізації чи тенденції до нормалізації показників прооксидантно­-антиоксидантного гомеостазу, а також поліпшує клінічні результати лікування таких пацієнтів.

Мета роботи — визначити динаміку показників прооксидантно­антиоксидантного гомеостазу у хворих на розацеа в разі застосування в комплексному лікуванні антиоксидантного засобу.

Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 64 хворих на розацеа (49 жінок, 15 чоловіків) віком від 28 до 63 років, з них у 23 діагностовано еритематозно­телеангіектатичну, а в 41 — папуло­пустульозну стадію (форму) розацеа. У процесі лікування хворих на розацеа розподілено на дві групи: І (порівняльна) — 32, які отримали стандартизоване лікування дерматозу, ІІ (основна) — 32, яким на тлі стандартизованої терапії додатково призначали антиоксидантний препарат етилметилгідроксипіридину сукцинату («Мексидол»). Стан прооксидантної системи крові оцінювали за вмістом малонового альдегіду (МА) в плазмі й еритроцитах та фракцій окиснювальної модифікації білків нейтрального (ОМБ Е370) та основного (ОМБ Е430) характеру — в сироватці крові; стан ендогенної інтоксикації — за вмістом у сироватці крові молекул середньої маси (МСМ Е254 та МСМ Е280); стан антиоксидантної системи крові — за рівнем відновленого глутатіону (ВГ) та активністю каталази (КА) — у гемолізаті крові та вмістом церулоплазміну (ЦП) — у сироватці крові, згідно із загальноприйнятими методиками.

Результати та обговорення. До початку лікування у хворих на розацеа порівняльної й основної груп встановлено вірогідне (р < 0,05) порівняно з показниками осіб контрольної групи підвищення вмісту МА в плазмі (відповідно: на 53,9 і 51,9 %) і в еритроцитах (на 24,3 і 23,5 %), у сироватці крові — ОМБ Е370 (на 76,7 і 70,9 %), ОМБ Е430 (на 77,9 і 83,0 %), МСМ Е254 (на 46,5 і 42,1 %) та МСМ Е280 (на 68,6 і 72,2 %), а також збільшення КА (на 78,2 і 72,7 %) та зменшення в еритроцитах вмісту ВГ (на 21,2 і 20,6 %). Після лікування у хворих на розацеа І (порівняльної) групи встановлено лише зменшення у сироватці крові ОМБ Е370 (на 9,4 %; р = 0,012) та КА (на 15,3 %; р = 0,005), водночас у пацієнтів основної групи, які додатково отримали антиоксидантний засіб, виявлено вірогідне (р < 0,05) зменшення МА в плазмі (на 16,2 %) і в еритроцитах (на 13,1 %), у сироватці крові — ОМБ Е370 (на 25,7 %), ОМБ Е430 (на 24,9 %), МСМ Е254 (на 23,5 %), МСM Е280 (на 18,7 %), КА (на 25,1 %; р < 0,05), а також підвищення в еритроцитах вмісту ВГ (на 10, 7 %; р = 0,011). Також у хворих на розацеа основної групи встановлено вірогідно кращі клінічні результати після комплексного лікування дерматозу.

Висновки. Застосування хворим на розацеа на тлі стандартної терапії антиоксидантного препарату етилметилгід­роксипіридину сукцинату («Мексидол») сприяє нормалізації чи тенденції до нормалізації показників прооксидантно­антиоксидантного гомеостазу, а також поліпшує клінічні результати лікування таких пацієнтів.

 


Ключові слова


розацеа; прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolotna LA. Topical metronidazole in the treatment of rosacea (Rus). Ukrainskyi zhurnal dermatolohii, venerolohii, kosmetolohii [Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology] (Ukr). 2016;1(60):36-39.

Bribesh MR. Suchasni pohliady na etiolohiiu, patohenez, klinichni osoblyvosti ta likuvannia khvorykh na rozatsea ta perioralnyi dermatyt [Modern views on etiology, pathogenesis, clinical features and treatment of patients with rosacea and perioral dermatitis] (Ukr). Dermatovenerolohiia, kosmetolohiia, seksopatolohiia [Dermatovenereology, Cosmetology, Sexopathology] (Ukr). 2014;1-4(14):20-28.

Vozianova SV. Rozacea [Rosacea] (Rus). Dermatolog [Dermatologist] (Rus). 2013;1:46-53.

Golovchenko DYa, Puryishkina OD, Sologub LV. K voprosam kompleksnogo lecheniya rozatsea [To questions of complex treatment of rosacea] (Rus). Ukrainskyi zhurnal dermatolohii, venerolohii, kosmetolohii [Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology] (Ukr). 2016;1(60):115.

Denysenko OI. Alerhodermatozy v yododefitsytnomu rehioni [Allergodermatosis in the iodine deficiency region] (Ukr). Chernivtsi: BDMU; 2010:156.

Denysenko OI, Perepichka MP, Haievska MIu. Kompleksne likuvannia khvorykh na psoriaz iz zastosuvanniam preparatu z metabolichnoiu ta antyoksydantnoiu aktyvnistiu [Complex treatment of psoriasis patients with the use of a drug with metabolic and antioxidant activity] (Ukr). Zhurnal dermatovenerolohii ta kosmetolohii im. MO. Torsuieva [Journal of Dermatovenereology and Cosmetology named after MO.Torsuiev] (Ukr). 2015;1-2(34):21-24.

Dermatolohiia, venerolohiia [Dermatology, venereology] (Ukr) / Za red. prof. VI. Stepanenka. Kyiv: KIM; 2012:848.

Koroliova ZhV, Borovikov VM. Experience of use of «Acnetine» in treatment of rosacea (Rus). Ukrainskyi zhurnal dermatolohii, venerolohii, kosmetolohii [Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology] (Ukr). 2016;1(60):36-39.

Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Osnovnye principy primeneniya statisticheskih metodov v klinicheskih ispytaniyah [Basic principles of application of statistical methods in clinical trials] (Rus). Kyiv: Morion; 2002:160.

Polyah YaA. Dezintoksikatsionnyie sredstva v kompleksnoy terapii rozatsea. [Detoxification in complex therapy of rosacea] (Rus). Zhurnal dermatovenerolohii ta kosmetolohii im. MO. Torsuieva [Journal of Dermatovenereology and Cosmetology named after MO. Torsuiev] (Ukr). 2012;1-2(28):126-131.

Stepan NA. Stan oksydantno-antyoksydantnoho homeostazu u khvorykh na ekzemu v protsesi kompleksnoho likuvannia [The state of oxidant-antioxidant homeostasis in patients with eczema in the process of complex treatment] (Ukr). Zhurnal dermatovenerolohii ta kosmetolohii im. MO. Torsuieva [Journal of Dermatovenereology and Cosmetology named after MO.Torsuiev] (Ukr). 2015;1-2(34):32-37.

Storozhuk MV. Comparative analysis of prooxidant and antioxidant homeostasis rates in patients with different clinical course of rosacea (Ukr). Bukovynskyi medychnyi visnyk [Bukovinian Medical Herald] (Ukr). 2017;4(84):132-138. doi:10.24061/2413-0737. XXI.4.84.2017.133

Storozhuk MV. Status of free-radical oxidation of lipids and proteins and endogenous intoxication in patients with rosacea (Ukr). Klinichna ta eksperymentalna patolohiia [Clinical and Experimental Pathology] (Ukr). 2017;4(62):82-87. doi:10.24061/1727-4338. XVI.4.62.2017.58

Bahadoran P. Reflectance confocal microscopy: a new key for assessing the role of Demodex in rosacea? Brit J Dermatol. 2015;1:8-9.

Powell FC. Understanding rosacea. Brit J Dermatol. 2015;1:635-637.

Tan J, Almeida L, Bewley A, et al. Updating the diagnosis, classification and assessment of rosacea: recommendations from the global ROSaceaCOnsensus (ROSCO) panel. Brit J Dermatol. 2017;2:465-471.

Van Der Linden MDM, Van Rappard CD, Daams GJ. et al. Health-related quality of lifе in patients with cutaneous rosacea: asystematic review. Acta Dermato-Venereol. 2015;4:395-400.
© Український журнал дерматології, венерології, косметології, 2019
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2019