Порокератоз у різних вікових групах: від клінічних проявів до особливостей менеджменту пацієнтів (клінічні випадки)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30978/UJDVK2024-1-16

Ключові слова:

порокератоз; дерматоскопія; патоморфологічне дослідження; ретиноїди.

Анотація

Мета роботи – проаналізувати клінічні прояви порокератозу в пацієнтів різного віку з акцентом на діагностичних можливостях; визначити потенційний ризик злоякісної трансформації дерматозу; вибрати оптимальну терапевтичну тактику.

Матеріали та методи. Описано власні спостереження клінічних проявів порокератозу в представників дорослої та дитячої популяції. Діагноз на підставі оцінки візуальних проявів дерматозу верифіковано на кафедрі дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Додатково проведено дерматоскопію в Навчально-науковому центрі «Університетська клініка». Патоморфологічну діагностику визнано заключним аргументом у діагностиці та виборі подальшої лікувальної тактики.

Результати та обговорення. Перший клінічний випадок у пацієнтки 1961 р. н. представлено патологічним процесом у вигляді папульозних бляшкових елементів, розташованих уздовж ліній Блашко на лівому стегні та верхній третині гомілки. Клінічно підозрілими було визнано поодинокі «острівці» шкіри із більш вираженим запаленням, інфільтрацією, формуванням вузлів, появою серозно-геморагічного ексудату з явищами локального виразкування. Для другого клінічного випадку в пацієнта 2014 р. н. характерною виявилась наявність на шкірі лівої нижньої кінцівки бляшок із чіткими межами та гіперкератотичними змінами. Дерматоскопічно-патоморфологічна діагностика в обох випадках забезпечила не тільки верифікацію діагнозу, але й спростувала підозру щодо можливої злоякісної трансформації у вогнищах ураження. Призначення системних ретиноїдів у першому випадку та їхньої топічної форми – у другому ґрунтується на принципах персоніфікованого підходу з оцінкою вікових особливостей та соматичного фону пацієнтів.

Висновки. У вивченні рідкісних дерматологічних нозологій клініко-дерматоскопічно-морфологічна кореляція відіграє найбільш важливу роль у своєчасній та правильній діагностиці дерматозу. Під час клінічного огляду пацієнтів різного віку із порокератозом лікар повинен виявляти настороженість щодо вірогідної злоякісної трансформації первинного вогнища, розцінюючи будь-які динамічні зміни як потенційно підозрілі. Розробляючи індивідуальний терапевтичний алгоритм, важливо враховувати не лише ланки патогенетичних механізмів формування порокератозу, але й вікові, соціальні та фонові коморбідні стани.

Біографії авторів

Г.І. Макуріна, Запорізький державний медико­-фармацевтичний університет

Макуріна Галина Іванівна
д. мед. н., проф., зав. кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології
та естетичної медицини

Л.О. Чернеда, Запорізький державний медико­фармацевтичний університет

Чернеда Лілія Олексіївна
д. філософії, асист. кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології
та естетичної медицини

А.В. Калмикова , Патоморфологічна лабораторія CSD Health Care, Київ

Калмикова Антоніна В’ячеславівна
лікар-дерматопатолог

Посилання

Abbott-Frey AM, Coromilas AJ, Niedt GW, Lewin JM. Recurrent Squamous Cell Carcinoma Arising Within a Linear Porokeratosis. J Drugs Dermatol. 2020;19(2):205-206. http://doi.org/10.36849/JDD.2020.4640.

Das A, Vasudevan B, Talwar A. Porokeratosis: An enigma beginning to unravel. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2022;88(3):291-299. http://doi.org/10.25259/IJDVL_806_20.

de Wet J, Swart M, Jordaan HF, et al. An unusual case of generalized hyperkeratotic and verrucous porokeratosis. JAAD Case Rep. 2020;6(9):925-930. http://doi.org/10.1016/j.jdcr.2020.07.017.

Escanilla-Figueroa C, Jimeno-Ortega I, Fuenzalida-Wong H, Chávez-Rojas F. Generalized linear porokeratosis. An Bras Dermatol. 2018;93(3):477-478. http://doi.org/10.1590/abd1806-4841.20187798.

Foster C, Tallon B. Porokeratosis: a differential diagnosis to consider in benign lichenoid keratosis. Int J Clin Exp Pathol. 2022;15(2):56-62. PMID: 35265253. PMCID: PMC8902476.

Francis JV, Thomas N, Babu AC. Family of Three Generations with Incontinentia Pigmenti. FNB. 2021;1(1):25-27. https://www.fetusandnewborn.com/journal/index.php/fnb/article/view/8.

Friedman B, Golubets K, Ho J, Patton T. Linear porokeratosis associated with multiple squamous cell carcinomas. Cutis. 2017;100(5):E11-E14. PMID: 29232434.

Goldsmith L, et al. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8th edition. McGraw-Hill Education, 2012. 3076 p.

Inci R, Zagoras T, Kantere D, et al. Porokeratosis is one of the most common genodermatoses and is associated with an increased risk of keratinocyte cancer and melanoma. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023;37(2):420-427. http://doi.org/10.1111/jdv.18587.

Joshi R, Minni K. Genitogluteal porokeratosis: a clinical review. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2018;11:219-229. http://doi.org/10.2147/CCID.S143085.

Lu JD, Mufti A, Sachdeva M, et al. Drugs associated with development of porokeratosis: A systematic review. Dermatol Ther. 2021;34(1):e14560. http://doi.org/10.1111/dth.14560.

Makurina HI, Tertyshnyi SI, Cherneda LO. Peculiarities of epidermal proliferation and terminal differentiation in various histological types of seborrheic keratosis. Pathologia. 2022;19(2):104-109. http://doi.org/10.14739/2310-1237.2022.2.253482.

Nazarian RS, Hosseinipour M, Amin B, Cohen SR. Linear porokeratosis presenting in adulthood: A diagnostic challen­ge: A case report. SAGE Open Med Case Rep. 2020;8:2050313X20919613. http://doi.org/10.1177/2050313X20919613.

Novice T, Nakamura M, Helfrich Y. The Malignancy Potential of Porokeratosis: A Single-Center Retrospective Study. Cureus. 2021;13(2):e13083. http://doi.org/10.7759/cureus.13083.

Ryoo Young-Wook, Kim Yura, Yun Ji-Min, Kim Sung-Ae. Porokeratosis ptychotropica: a case report. J Yeungnam Med Sci. 2023 Oct;40(4):423-425. http://doi.org/10.12701/jyms.2022.00549.

Schierbeck J, Vestergaard T, Bygum A. Skin Cancer Asso­ciated Genodermatoses: A Literature Review. Acta Derm Venereol. 2019;99(4):360-369. http://doi.org/10.2340/00015555-3123.

Turkmen M, Turk BG, Karaarslan IK, et al. Dermoscopic Features of Linear Porokeratosis: Different Aspects in its Development. J Dermatol Res Ther. 2019;5:063. http://doi.org/10.23937/2469-5750/1510063.

Vargas-Mora P, Morgado-Carrasco D, Fustà-Novell X. Porokeratosis: A Review of Its Pathophysiology, Clinical Manifestations, Diagnosis, and Treatment. Actas Dermo­sifiliogr. 2020;111(7):545-560. http://doi.org/10.1016/j.ad.2020.03.005.

Williams GM, Fillman EP. Porokeratosis. Treasure Island (FL). StatPearls Publishing. 2023. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532290/

Yang J, Du YQ, Fang XY, et al. Linear porokeratosis of the foot with dermoscopic manifestations: A case report. World J Clin Cases. 2022;10(31):11585-11589. http://doi.org/10.12998/wjcc.v10.i31.11585.

Zaar O, Polesie S, Navarrete-Dechent C, et al. Dermoscopy of porokeratosis: results from a multicentre study of the International Dermoscopy Society. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021;35(10):2091-2096. http://doi.org/10.1111/jdv.17439.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Номер

Розділ

Спостереження з практики