Функціональний стан дермального кровообігу у хворих на плескатий червоний лишай

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30978/UJDVK2024-1-10

Ключові слова:

червоний плескатий лишай; дермальний кровообіг; тип гемодинаміки.

Анотація

Червоний плескатий лишай належить до найбільш поширених дерматозів, але його етіологія та механізми розвитку не повністю з’ясовані. Цьому дерматозу притаманні розмаїття клінічних форм, хронічний рецидивний перебіг, а також досить часто резистентність до традиційних засобів терапії. Хронічний рецидивний перебіг, схильність до виникнення ускладнень і погіршення якості життя хворих на червоний плескатий лишай надають цьому дерматозу статус медико-соціальної проблеми.

Мета роботи — дослідити стан кровообігу в ділянках ураженої шкіри у хворих на червоний плескатий лишай залежно від стадії клінічного перебігу дерматозу.

Матеріали та методи. Під нашим спостереженням були 37 хворих (22 чоловіки та 15 жінок) на червоний плескатий лишай з типовою (класичною) клінічною формою. Вік хворих — від 20 до 44 років. До групи контролю було включено 30 практично здорових осіб, співставних за статтю та віком. У 19 хворих діагностовано прогресуючу стадію дерматозу, у 18 — стаціонарну. Тривалість перебігу захворювання в обстежених коливалась від 2 тиж до 6 міс. У всіх пацієнтів визначали показник мікроциркуляції (ПМ), середньоквадратичне відхилення ПМ (σ), коефіцієнт варіації (Kv), максимальну амплітуду повільних коливань (ALF), максимальну амплітуду швидких коливань (AHF), максимальну амплітуду пульсових коливань (ACF). Перший компонент активного механізму регуляції тканинного кровообігу розраховували за формулою ALF/ПМ, другий — за формулою σ/ALF; перший компонент пасивного механізму модуляції тканинного кровообігу визначали за формулою ACF/σ, другий — за формулою AHF/σ. Крім цього, досліджували внутрішньосудинний опір ACF/ПМ ∙ 100 % і коефіцієнт ефективності мікроциркуляції ALF/(AHF + ACF).
Дослідження проводили на допплерівському флоуметрі Vingmed SD-100 (Швеція).

Результати та обговорення. Отримані результати свідчать про низький рівень перфузії тканин, недостатній стан функціонування механізмів модуляції тканинного кровообігу та знижену вазомоторну активність мікросудин у ділянках ураженої шкіри у хворих на червоний плескатий лишай. Виявлено також перерозподіл модуляції тканинного кровообігу в бік зменшення пасивного механізму, тобто в бік порушень серцевого та респіраторного ритмів флуктуацій.

Висновки. У хворих з типовою (класичною) формою клінічного перебігу червоного плескатого лишаю за результатами дослідження з використанням методу лазерної допплерівської флоуметрії в ділянках шкіри зі специфічною папульозною висипкою виявлено застійно-статичний тип гемодинаміки в дермі.
Доведено, що у хворих на червоний плескатий лишай, зокрема в ділянках шкіри зі специфічними ліхеноїдними ураженнями, відбувається перерозподіл модуляції тканинного кровообігу в бік зменшення пасивного механізму, тобто у бік порушень серцевого та респіраторного ритмів флуктуацій.
Виявлені порушення дермальної васкуляризації в ділянках ураження шкіри у хворих на червоний плескатий лишай розширюють уявлення про патогенез цього дерматозу та потребують врахування для розроблення тактики його комплексної, індивідуалізованої терапії, що сприятиме підвищенню ефективності лікування.

Біографія автора

К.А. Манвелова, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Манвелова Каріне Артурівна
аспірант кафедри дерматології та венерології з курсом косметології
01601, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, корп. 2

Посилання

Aiziatulov RF, Poliakh YaO. [Psoriaz, chervonyi pleskatyi lyshai (metodychni vkazivky do praktychnykh zaniat stu­dentiv medychnoho fakultetu)]. Zhurn dermatovenerol ta kosmetol. im. MO Torsuieva. 2017;2(38):126-130. http://nbuv.gov.ua/UJRN/jdkit_2017_2_25. Ukrainian.

Brodovska NB, Denysenko OI, Perepichka MP. [Stan zakhvoriuvanosti na chervonyi pleskatyi lyshai u zhyteliv Chernivetskoi oblasti (Pivnichnoi Bukovyny)]. Zhurn dermatovenerol ta kosmetol im MO Torsuieva. 2018;1(39):42-49. https://dnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/zhurnal-%E2%84%961-392018r.pdf. Ukrainian.

Brodovska NB. [Dynamika klinichnykh ta okremykh imuno­lohichnykh pokaznykiv u khvorykh na chervonyi pleskatyi lyshai u protsesi kompleksnoho likuvannia]. Zhurn dermatovenerol ta kosmetol imeni MO Torsuieva. 2018;2(40):6-15. https://dnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/zhurnal-%E2%84%962-402018r.pdf. Ukrainian.

Volkoslavska VM. Chervonyi pleskatyi lyshai (ohliad deiakykh naukovykh doslidzhen). Dermatol ta venerol. 2018;1(79):13-15. http://idvamnu.com.ua/wp-content/uploads/2018/05/DIV1_blok_2018.pdf. Ukrainian.

[Dermatolohiia. Venerolohiia: pidruchnyk]. Za red. VI. Ste­panenka). K.: KIM, 2012. 904 s. Ukrainian.

Dynnyk ОB, Marunchyn NA, Mostovyi SYe. [Endothelial dysfunction and methods of its treatment in clinical practice:the role of laser Doppler flowmetry (literature review)]. Inter J Endocrinol. 2018;14(8):783-789. http://doi.org/10.22141/2224-0721.14.8.2018.154860. Ukrainian.

Kaliuzhnaia LD, Hrechanskaia LV. [Krasnyi ploskyi lyshai, vehetyruiushchaia forma]. Klin imunol, alerhol, infektol. 2017;1:41-43. https://kiai.com.ua/ua/archive/2017/1-derma/pages-41-43/krasnyy-ploskiy-lishay-vegetiruyushchaya-forma. Russian.

[Kompendium — likarski preparaty]. Za red. VM Kova­lenka. K.: MORION, 2019. 2480 s. https://compendium.com.ua/ Ukrainian.

Melnyk TV. [Dynamika pokaznykiv homotsysteinu, perekysnoho okysnennia lipidiv i markeriv endotoksykozu u khvorykh na chervonyi pleskatyi lyshai riznoho viku pid vplyvom kompleksnoi terapii]. Dermatol ta venerol. 2020;1(87):32-38. http://doi.org/10.33743/2308-1066-2020-1-32-38. Ukrainian.

Ponomarenko OV. [Lazerna dopplerivska floumetriia yak metod otsinky mikrohemodynamiky shkiry v diliantsi ushkodzhennia pokryvnykh tkanyn kintsivok pislia travmy].Odes­kyi med zhurn. 2018;6:46-50. https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/5579/m186.pdf?sequence=1#page=48. Ukrainian.

Fediv VI, Ivanchuk MA, Boiechko VF, ta in. [Osnovy sta­tystychnoi obrobky medychnoi ta farmatsevtychnoi infor­matsii (navchalnyi posibnyk)]. SPD «Livak D.M.». Chernivtsi, 2008. 170 s. Ukrainian.

Chavchenko KB. [Konstruiuvannia lazernoho dopplerivskoho vytratomiru krovi z elipsoidalnym reflektorom: Zb. tez dopovidei Mizhnar nauk-tekhn konf molodykh uchenykh ta studentiv «Aktualni zadachi suchasnykh tekhnolohii»]. Ternopil, 16-17 lystopada 2017: 176-177. https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22780/2/CAZST_2017vI_Chavchenko_K_B-Design_of_laser_doppler_176-177.pdf. Ukrainian.

Alrashdan MS, Cirillo N. McCullough M. Oral lichen planus: a literature review and update. Arch Dermatol Res. 2016;308(8):539-51. http://doi.org/10.1007/s00403-016-1667-2. PMID: 27349424.

Shaienko Z. Laser doppler flowmetry as the advanced non-invasive method of evaluation of microcirculation status in patients with diabetes mellitus. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клін ендокринологія та ендокринна хірургія. 2021;4(76):44-50. http://doi.org/10.30978/CEES-2021-4-44.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Номер

Розділ

Наукові дослідження