Доброякісні та злоякісні (меланоцитарні та немеланоцитарні) новоутворення шкіри: класифікація, клінічні вияви, діагностика, тактика лікування (аналіз сучасної спеціальної літератури та власні клінічні спостереження, діагностичні дослідження)

Автор(и)

  • Р.В. Грищенко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ; ПП «Інститут дерматокосметології доктора Богомолець», Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6582-3903
  • О.В. Богомолець ПП «Інститут дерматокосметології доктора Богомолець», Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1476-5819
  • В.І. Степаненко Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5824-8813

DOI:

https://doi.org/10.30978/UJDVK2023-4-20

Ключові слова:

доброякісні та злоякісні новоутворення шкіри; класифікація; діагностика; дерматоскопія; високочастотна ультразвукова діагностика.

Анотація

Мета роботи — проаналізувати чинні натепер класифікації, можливі причини виникнення, локалізацію, клінічну картину і перебіг низки доброякісних та злоякісних новоутворень шкіри, а також визначити інформативну значущість сучасних методів діагностики (дерматоскопія, високочастотне ультразвукове дослідження) для вибору раціональної тактики лікування.

Матеріали та методи. На підставі аналізу літератури та результатів власних клінічних спостережень і дерматоскопічних та високочастотних ультразвукових діагностичних досліджень систематизовано клінічні вияви і морфологічні ознаки низки доброякісних та злоякісних новоутворень шкіри.

Результати та обговорення. На сучасному етапі візуалізаційні методи діагностики посідають провідне місце у діагностиці доброякісних і злоякісних новоутворень шкіри. До відповідних методів діагностики належать дерматоскопія і цифрова дерматоскопія з використанням штучного інтелекту, високочастотне ультразвукове дослідження, конфокальна мікроскопія і оптична когерентна томографія. Особливу увагу приділяють діагностичній значущості високочастотного ультразвукового дослідження, що дає змогу неінвазивно у режимі реального часу визначити розміри і глибину інвазії та оцінити межі доброякісних і злоякісних новоутворень шкіри. Представлено також результати власних клінічних спостережень та дерматоскопічних і високочастотних ультразвукових досліджень низки доброякісних і злоякісних новоутворень шкіри з обговоренням отриманих даних.

Висновки. Враховуючи достатньо значну кількість нозологій доброякісних і злоякісних новоутворень шкіри та їхніх клінічних варіацій, важливим є своєчасне встановлення правильного діагнозу. Натепер у дерматологічній практиці активно запроваджують візуалізаційні методи діагностики доброякісних і злоякісних новоутворень шкіри, зокрема дерматоскопію, високочастотне ультразвукове дослідження, конфокальну мікроскопію і оптичну когерентну томографію.
Високочастотна ультразвукова діагностика новоутворень шкіри є достатнім інформативним методом, що дає можливість неінвазивно в режимі реального часу визначати розміри і глибину інвазії та стадію проліферації доброякісних і злоякісних новоутворень шкіри. Комбіноване застосування дерматоскопії та високочастотної ультразвукової діагностики є важливим для попереднього диференціювання доброякісних і злоякісних новоутворень шкіри. Це дає змогу обрати раціональну індивідуалізовану тактику лікування, а також здійснювати моніторинг ефективності проведеної терапії.

Біографії авторів

Р.В. Грищенко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ; ПП «Інститут дерматокосметології доктора Богомолець», Київ

Грищенко Роман Вадимович
аспірант кафедри дерматології та венерології з курсом косметології НМУ імені О.О. Богомольця; лікар-дерматовенеролог, онколог, лікар ультразвукової діагностики ПП «Інститут дерматокосметології доктора Богомолець»
01601, Київ, бульв. Тараса Шевченка, 13

О.В. Богомолець, ПП «Інститут дерматокосметології доктора Богомолець», Київ

Богомолець Ольга Вадимівна
д. мед. н., проф., гол. лікар

В.І. Степаненко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ

Степаненко Віктор Іванович
д. мед. н., проф., чл.-кор. НАМН України, зав. кафедри дерматології та венерології
з курсом косметології

Посилання

Aalborg J, Morelli JG, Byers TE, et al. Effect of hair color and sun sensitivity on nevus counts in white children in Colorado. J Am Acad Dermatol. 2010;63(3):430-9. http://doi.org/10.1016/j.jaad.2009.10.011. PMID: 20584558; PMCID: PMC3888449.

al-Zayer M, da Fonseca M, Ship JA. Pyogenic granuloma in a renal transplant patient: case report. Spec Care Dentist. 2001;21(5):187-90. http://doi.org/10.1111/j.1754-4505.2001.tb00253.x.

Andrikopoulou M, Chatzistamou I, Gkilas H, et al. Asses­sment of angiogenic markers and female sex hormone re­­ceptors in pregnancy tumor of the gingiva. J Oral Maxillofac Surg. 2013;71(8):1376-81. http://doi.org/10.1016/j.joms.2013.03.009.

Arbiser JL, Weiss SW, Arbiser ZK, et al. Differential expres­sion of active mitogen-activated protein kinase in cutaneous endothelial neoplasms: implications for biologic behavior and response to therapy. J Am Acad Dermatol. 2001;44(2):193-7. http://doi.org/10.1067/mjd.2000.111632. PMID: 11174372.

Arnold M, Holterhues C, Hollestein LM, et al. Trends in incidence and predictions of cutaneous melanoma across Europe up to 2015. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013;28(9):1170-1178. http://doi.org/10.1111/jdv.12236. Epub 2013 Aug 21. PMID: 23962170.

Banan P, Marvi SK, McMeniman E, De’Ambrosis B. An Australian cohort of 210 patients with multiple invasive squamous cell carcinomas: Risk factors and associated increased risk of melanoma and internal malignancies. Australas J Dermatol. 2015;57:29-32. http://doi.org/10.1111/ajd.12278. Epub 2015 Feb 25. PMID: 25970074.

Barthelmann S, Butsch F, Lang BM, et al. Seborrheic keratosis. J Dtsch Dermatol Ges. 2023;21(3):265-277. http://doi.org/10.1111/ddg.14984. PMID: 36892019.

Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP, et al. Dermatology. 2nd ed. New York, NY: Mosby; 2008.

Bouscarat F, Bouchard C, Bouhour D. Paronychia and pyogenic granuloma of the great toes in patients treated with indinavir. N Engl J Med. 1998;338(24):1776-7. http://doi.org/10.1056/NEJM199806113382417.

Bowling J. Diagnostic Dermoscopy. Oxford, UK: Wiley- Blackwell; 2011. 160 p.

Braun RP, Ludwig S, Marghoob AA. Differential Diagnosis of Seborrheic Keratosis: Clinical and Dermoscopic Features. J Drugs Dermatol. 2017;16(9):835-842. PMID: 28915278.

Breslow A. Thickness, cross-sectional areas and depth of invasion in the prognosis of cutaneous melanoma. Ann Surg. 1970;172(5):902-8. http://doi.org/10.1097/00000658-197011000-00017.

Brown A, Sawyer JD, Neumeister MW. Spitz Nevus: Review and Update. Clin Plast Surg. 2021 Oct;48(4):677-686. http://doi.org/10.1016/j.cps.2021.06.002.

Buka R, Friedman KA, Phelps RG, et al. Childhood longitudinal melanonychia: case reports and review of the literature. Mt Sinai J Med. 2001 Sep-Oct;68(4-5):331-5. PMID: 11514921.

Calzavara-Pinton PG, Arisi M, Wolf P. Sunbeds and carcinogenesis: the need for new regulations and restrictions in Europe from the Euromelanoma perspective. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019;33(2):104-109. http://doi.org/10.1111/jdv.15314. PMID: 30811688.

Cameron MC, Lee E, Hibler BP, et al. Basal cell carcinoma: Epidemiology; pathophysiology; clinical and histological subtypes; and disease associations. J Am Acad Dermatol. 2019;80(2):303-317. http://doi.org/10.1016/j.jaad.2018.03.060.

Carr S, Smith C, Wernberg J. Epidemiology and Risk Factors of Melanoma. Surg Clin North Am. 2020;100:1-12. http://doi.org/10.1016/j.suc.2019.09.005.

Catalano O, CaracoћА C, Mozzillo N, Siani A. Locoregional spread of cutaneous melanoma: sonography findings. AJR Am. J. Roentgenol. 2010;194(3):735-45. http://doi.org/10.2214/AJR.09.2422. PMID: 20173153.

Catalano O, RoldaћБn FA, Varelli C, et al. Skin cancer: findings and role of high-resolution ultrasound. J Ultrasound. 2019;22(4):423-431. http://doi.org/10.1007/s40477-019-00379-0.

Catalano O, Setola SV, Vallone PR, et al. Sonography for locoregional staging and follow-up of cutaneous melanoma: how we do it. J Ultrasound Med. 2010;29(5):791-802. http://doi.org/10.7863/jum.2010.29.5.791. PMID: 20427792.

Chen LL, Jaimes N, Barker CA, et al. Desmoplastic melano­ma: a review. J Am Acad Dermatol. 2013;68(5):825-33. http://doi.org/10.1016/j.jaad.2012.10.041. PMID: 23267722.

Choi YD, Chun SM, Jin SA, et al. Amelanotic acral melanomas: clinicopathological, BRAF mutation, and KIT aberration analyses. J Am Acad Dermatol. 2013;69(5):700- 707. http://doi.org/10.1016/j.jaad.2013.06.035. PMID: 23972510.

Ciuciulete AR, Stepan AE, Andreiana BC, Simionescu C.E. Non-Melanoma Skin Cancer: Statistical Associations between Clinical Parameters. Curr Health Sci J. 2022;48(1): 110-115. http://doi.org/10.12865/CHSJ.48.01.16.

Clark WHJr, Mihm MCJr. Lentigo maligna and len­tigo- maligna melanoma. Am J Pathol. 1969;55(1):39-67. PMID: 5776171; PMCID: PMC2013384.

Connolly KL, Nehal KS, Busam KJ. Lentigo maligna and lentigo maligna melanoma: contemporary issues in diagnosis and management. Melanoma Manag. 2015;2(2):171-178. http://doi.org/10.2217/mmt.15.3. PMID: 30190846.

Cook-Norris RH, Zic JA, Boyd AS. Meyerson’s naevus: A clinical and histopathological study of 11 cases. Austra­las J Dermatol. 2008 Nov;49(4):191-5. http://doi.org/10.1111/j.1440-0960.2008.00467.x. PMID: 18855779.

Curr N, Saunders H, Murugasu A, et al. Multiple periungual pyogenic granulomas following systemic 5-fluorouracil. Australas J Dermatol. 2006;47(2):130-3. http://doi.org/10.1111/j.1440-0960.2006.00248.x.

Cust AE, Goumas C, Vuong K, et al. MC1R genotype as a predictor of early-onset melanoma, compared with self- reported and physician-measured traditional risk factors: an Australian case-control-family study. BMC Cancer. 2013 Sep 4:13:406. http://doi.org/10.1186/1471-2407-13-406.

Damsky W, Bosenberg M. Melanocytic nevi and melanoma: Unraveling a complex relationship. Oncogene. 2017;36:5771- 5792. http://doi.org/10.1038/onc.2017.189.

Dany M. Beta-blockers for pyogenic granuloma: A systematic review of case reports, case series, and clinical trials. Journal of drugs in dermatology: J Drugs Dermatol. 2019 Oct 1; 18(10):1006-1010. PMID: 31584779.

De Vries E, Bray F, Coebergh J, Parkin D. Changing epidemiology of malignant cutaneous melanoma in Europe 1953-1997: Rising trends in incidence and mortality but recent stabilizations in western Europe and decreases in Scandina­via. Int J Cancer. 2003;107:119-126. http://doi.org/10.1002/ijc.11360. PMID: 12925966.

Demierre MF, Chung C, Miller DR, Geller AC. Early detection of thick melanomas in the United States: beware of the nodular subtype. Arch Dermatol. 2005;141(6):745-50. http://doi.org/10.1001/archderm.141.6.745.

Elder DE, Bastian BC, Cree IA, et al. The 2018 World Health Organization Classification of Cutaneous, Mucosal, and Uveal Melanoma: Detailed Analysis of 9 Distinct Subtypes Defined by Their Evolutionary Pathway. Arch Pathol Lab Med. 2020;144(4):500-522. http://doi.org/10.5858/arpa.2019-0561-RA. PMID: 32057276.

Erdmann F, Lortet-Tieulent J, Schuz J, et al. International trends in the incidence of malignant melanoma 1953–2008— are recent generations at higher or lower risk? Int J Cancer. 2013 Jan 15;132(2):385-400. http://doi.org/10.1002/ijc.27616.

Eroglu Z, Ribas A. Combination therapy with BRAF and MEK inhibitors for melanoma: latest evidence and place in therapy. Ther Adv Med Oncol. 2016;8(1):48-56. http://doi.org/10.1177/1758834015616934. PMID: 26753005.

Fatiha El Ghissassi, Robert Baan, Kurt Straif, et al. A review of human carcinogens — Part D: radiation. Lancet Oncol. 2009 Aug;10(8):751-2. http://doi.org/10.1016/s1470-2045(09)70213-x. PMID: 19655431.

Fania L, et al. Cutaneous Squamous Cell Carcinoma: From Pathophysiology to Novel Therapeutic Approaches. Biome­dicines. 2021;9(2):171. http://doi.org/10.3390/biomedicines9020171. PMID: 33572373. PMCID: PMC7916193.

Fekrazad R, Nokhbatolfoghahaei H, Khoei F, Kalhori KA. (2014). Pyogenic Granuloma: Surgical Treatment with Er:YAG Laser. J Lasers Med Sci. 2014 Fall;5(4):199-205. PMID: 25653822. PMCID: PMC4281984.

Garbe C, Buttner P, Weiss J, et al. Associated factors in the prevalence of more than 50 common melanocytic nevi, atypical melanocytic nevi, and actinic lentigines: multicenter case-control study of the Central Malignant Melanoma Registry of the German Dermatological Society. J Invest Dermatol. 1994;102(5):700-5. PMID: 8176251.

Gaździcka J, Gołąbek K, Strzelczyk JK, Ostrowska Z. Epi­genetic Modifications in Head and Neck Cancer. Biochem. Genet. 2020;58(2):213-244. http://doi.org/10.1007/s10528-019-09941-1. PMID: 31712935. PMCID: PMC7113219.

Gencoglan G, Inanir I, Miskioglu M, Temiz P. Acral amela­notic verrucous melanoma: dermoscopic findings. Dermatol Surg. 2011;37(1):107-10. http://doi.org/10.1111/j.1524-4725.2010.01828.x. PMID: 21091823.

Gerami P, Busam K, Cochran A, et al. Histomorphologic assessment and interobserver diagnostic reproducibility of atypical spitzoid melanocytic neoplasms with long-term follow-up. Am J Surg Pathol. 2014;38(7):934-40. http://doi.org/10.1097/PAS.0000000000000198. PMID: 24618612.

Giblin A, Clover A, Athanassopoulos A, Budny P. Pyogenic granuloma — the quest for optimumtherapy: audit of treaty of 408 cases. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2007;60(9):1030-5. http://doi.org/10.1016/j.bjps.2006.10.018.

Gillgren P, Drzewiecki KT, Niin M, et al. 2-cm versus 4-cm surgical excision margins for primary cutaneous melanoma thicker than 2 mm: a randomised, multicentre trial. Lancet. 2011;378(9803):1635-42. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61546-8.

Godfraind C, Calicchio ML, Kozakewich H. Pyogenic gra­nuloma, an impaired wound healing process, linked to vascular growth driven by FLT4 and the nitric oxide pathway. Modern Pathology. 2013;26(2):247-255. http://doi.org/10.1038/modpathol.2012.148.

Gorai S, Ahmad S, Raza SSM, et al. Update of pathophy- siology and treatment options of seborrheic keratosis. Dermatol Ther. 2022 Dec;35(12):e15934. http://doi.org/10.1111/dth.15934. Epub 2022 Nov 1.

Greco MJ, Bhutta BS. Seborrheic Keratosis. [Updated 2023 Aug 17]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK545285/.

Greco V, et al. Dermoscopic patterns of intradermal naevi. Australas J Dermatol. 2020 Nov;61(4):337-341. http://doi.org/10.1111/ajd.13366.

Green AC, Olsen C.M. Cutaneous squamous cell carcinoma: an epidemiological review. Br J Dermatol. 2017;177(2):373- 381. http://doi.org/10.1111/bjd.15324. PMID: 28211039.

Hahn H, Wicking C, Zaphiropoulous PG, et al. Mutations of the human homolog of Drosophila patched in the nevoid basal cell carcinoma syndrome. Cell. 1996;85(6):841-51. http://doi.org/10.1016/s0092-8674(00)81268-4. PMID: 8681379.

Hale CS. Skin melanocytic tumor. Nevi. Nevi-general PathologyOutlines.com. https://www.pathologyoutlines.com/topic/skintumormelanocyticnevigeneral.html. Last staff update: 12 May 2022.

Hassel JC, Enk AH. Melanoma. In: Fitzpatrick’s Dermatology, 9th Edition. Kang S, Amagai M, Bruckner AL, et al. (Eds). McGraw-Hill Education. 2019;1:1982.

Hayes AJ, Maynard L, Coombes G, et al. Wide versus narrow excision margins for high-risk, primary cutaneous melanomas: long-term follow-up of survival in a randomised trial. Lancet Oncol. 2016 Feb;17(2):184-192. http://doi.org/10.1016/S1470-2045(15)00482-9.

Henning B, Stieger P, Kamarachev J, et al. Pyogenic granu­loma in patients treated with selective BRAF inhibitors: another manifestation of paradoxical pathway activation. Melanoma Res. 2016;26(3):304-7. http://doi.org/10.1097/CMR.0000000000000248.

High WA. Gefitinib: a cause of pyogenic granulomalike lesions of the nail. Arch Dermatol. 2006;142(7):939. http://doi.org/10.1001/archderm.142.7.939-a.

Hima P, Yacoub N, Mishra R, et al. Current Advances in the Treatment of BRAF-Mutant Melanoma. Cancers (Basel). 2020 Feb 19;12(2):482. http://doi.org/10.3390/cancers12020482.

Hodi FS, Friedlander P, Corless CL, et al. Major response to imatinib mesylate in KIT-mutated melanoma. J Clin Oncol. 2008;26(12):2046-51. http://doi.org/10.1200/JCO.2007.14.0707. PMID: 18421059.

Howell JY, Ramsey ML. Squamous Cell Skin Cancer. [Updated 2023 Jul 31]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441939/.

Hugoson A. Gingival inflammation and female sex hormones. A clinical investigation of pregnant women and experimental studies in dogs. J Periodontal Res Suppl. 1970;5:1-18. PMID: 4249979.

Hunt R, Schaffer JV, Bolognia JL. Acquired melanocytic nevi (moles). UpToDate. Last updated: Sep 18, 2023. https://www.uptodate.com/contents/acquired-melanocytic-nevi-moles.

Ishitsuka Y, Kawachi Y, Taguchi S, et al. Pituitary tumor- transforming gene 1 as a proliferation marker lacking prognostic value in cutaneous squamous cell carcinoma. Exp Dermatol. 2013;22(5):318-22. http://doi.org/10.1111/exd.12118. Epub 2013 Mar 12. PMID: 23489647.

Jaimes N, Braun RP, Thomas L, Marghoob AA. Clinical and dermoscopic characteristics of amelanotic melanomas that are not of the nodular subtype. J Eur Acad Dermatol Vene­reol. 2012;26(5):591-6. http://doi.org/10.1111/j.1468-3083.2011.04122.x. PMID: 21585561.

Jaimes N, Chen L, Dusza SW, et al. Clinical and dermoscopic characteristics of desmoplastic melanomas. JAMA Dermatol. 2013;149(4):413-21. http://doi.org/10.1001/jamadermatol.2013.2248. PMID: 23325288.

Jansen MHE, Mosterd K, Arits AHMM, et al. Five-Year Results of a Randomized Controlled Trial Comparing Effectiveness of Photodynamic Therapy, Topical Imiquimod, and Topical 5-Fluorouracil in Patients with Superficial Basal Cell Carcinoma. J Invest Dermatol. 2018;138(3):527-533.http://doi.org/10.1016/j.jid.2017.09.033.

Jesse Y. Howell, Michael L. Ramsey. Squamous Cell Skin Cancer — StatPearls — NCBI Bookshelf. National Center for Biotechnology Information, 2023.

Johnson EF, Davis DM, Tollefson MM, et al. Vascular Tumors in Infants: Case Report and Review of Clinical, Histopathologic, and Immunohistochemical Characteristics of Infantile Hemangioma, Pyogenic Granuloma, Noninvo­luting Congenital Hemangioma, Tufted Angioma, and Kaposiform Hemangioendothelioma. Am J Dermatopathol. 2018;40(4):231-239. http://doi.org/10.1097/DAD.0000000000000983. PMID: 29561329.

Kapadia SB, Heffner DK. Pitfalls in the histopathologic diagnosis of pyogenic granuloma. Eur Arch Otorhinolaryngol. 1992;249(4):195-200. http://doi.org/10.1007/BF001784.

Karimkhani C, Green A, Nijsten T, et al. The global burden of melanoma: Results from the Global Burden of Disease Study 2015. Br J Dermatol. 2017;177:134-140. http://doi.org/10.1111/bjd.15510.

Kearney L, Hogan D, Conlon P, et al. High-risk cutaneous malignancies and immunosuppression: Challenges for the reconstructive surgeon in the renal transplant population. J Plast Reconst. Aesthetic Surg. 2017;70:922-930. http://doi.org/10.1016/j.bjps.2017.03.005.

Kim JYS, et al. Guidelines of care for the management of cutaneous squamous cell carcinoma. J Am Acad Dermatol. 2018 Mar;78(3):560-578. http://doi.org/10.1016/j.jaad.2017.10.007.

Krengel S, et al. New recommendations for the categorization of cutaneous features of congenital melanocytic nevi. J Am Acad Dermatol. 2013 Mar;68(3):441-51. http://doi.org/10.1016/j.jaad.2012.05.043.

Kripke ML, Cox PA, Alas LG, Yarosh DB. Pyrimidine dimers in DNA initiate systemic immunosuppression in UV-irra­diated mice. Proc Natl Acad Sci USA. 1992;89(16):7516-20. http://doi.org/10.1073/pnas.89.16.7516.

Kubica AW, Brewer JD. Melanoma in Immunosuppressed Patients. Mayo Clin Proc. 2012;87:991-1003. http://doi.org/10.1016/j.mayocp.2012.04.018.

Larkin J, Chiarion-Sileni V, Gonzalez R, et al. Combined Nivolumab and Ipilimumab or Monotherapy in Untreated Melanoma. N Engl J Med. 2015 Jul 2;373(1):23-34. http://doi.org/10.1056/NEJMoa1504030.

Lasithiotakis KG, Leiter U, et al. The incidence and mortality of cutaneous melanoma in Southern Germany: trends by anatomic site and pathologic characteristics, 1976 to 2003. Cancer. 2006;107(6):1331-9. http://doi.org/10.1002/cncr.22126. PMID: 16909413.

Lemus-Deschamps L, Makin JK. Fifty years of changes in UV Index and implications for skin cancer in Australia. Int J Biometeorol. 2012 Jul;56(4):727-35. http://doi.org/10.1007/s00484-011-0474-x. Epub 2011 Aug 26. PMID: 21870202.

Lim JL, et al. Cutaneous squamous cell carcinoma (cSCC): Clinical features and diagnosis. UpToDate. 2022.

Long GV, Stroyakovskiy D, Gogas H, et al. Dabrafenib and trametinib versus dabrafenib and placebo for Val600 BRAF- mutant melanoma: a multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial. Lancet. 2015;386(9992):444-51.http://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60898-4. PMID: 26037941.

Long GV, Swetter SM, Menzies AM, et al. Cutaneous melanoma. Lancet. 2023;402(10400):485-502. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00821-8.

Luther H, Altmeyer P, Garbe C, et al. Increase of melanocytic nevus counts in children during 5 years of follow-up and analysis of associated factors. Arch Dermatol. 1996;132(12): 1473-8. PMID: 8961877.

Lutzky J, Bauer J, Bastian B.C. Dose-dependent, complete response to imatinib of a metastatic mucosal melanoma with a K642E KIT mutation. Pigment Cell Melanoma Res. 2008; 21(4):492-3. http://doi.org/10.1111/j.1755-148X.2008.00475.x.

Marghoob NG, Liopyris K, Jaimes N. Dermoscopy: A Review of the Structures That Facilitate Melanoma Detection. J Am Osteopath Assoc. 2019;119(6):380-390. http://doi.org/10.7556/jaoa.2019.067.

Markovic SN, Erickson LA, et al. Malignant Melanoma in the 21st Century, Part 1: Epidemiology, Risk Factors, Screening, Prevention, and Diagnosis. Mayo Clin Proc.2007;82(3):364- 380. http://doi.org/10.4065/82.3.364.

Marsden JR, Newton-Bishop JA, Burrows L, et al British Association of Dermatologists Clinical Standards Unit. Revised U.K. guidelines for the management of cutaneous melanoma 2010. Br J Dermatol. 2010;163(2):238-56. http://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2010.09883.x. PMID: 20608932.

McDaniel B, Badri T, Steele R.B. Basal Cell Carcinoma. [Updated 2022 Sep 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482439.

McKay KM, Sambrano BL, Fox PS, et al. Thickness of superficial basal cell carcinoma (sBCC) predicts imiquimod efficacy: a proposal for a thickness-based definition of sBCC. Br J Dermatol. 2013;169(3):549-54. http://doi.org/10.1111/bjd.12402.

Meibodi NT, Nahidi Y, Meshkat Z, et al. No evidence of human papillomaviruses in non-genital seborrheic keratosis. Indian J Dermatol. 2013 Jul;58(4):326. http://doi.org/10.4103/0019-5154.113949.

Mills JK, White I,. Diggs B, et al. Effect of biopsy type on outcomes in the treatment of primary cutaneous melanoma. Am. J. Surg. 2013;205(5):585-90; discussion 590. http://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2013.01.023. PMID: 23592167.

Mills SE, Cooper PH, Fechner R.E Lobular Capillary Hemangioma: The Underlying Lesion of Pyogenic Gra­nuloma. A Study of 73 Cases from the Oral and Nasal Mucous Membranes. Am J Surg Pathol. 1980 Oct;4(5):470-9. PMID: 7435775.

Mlosek RK, Malinowska S. Ultrasound image of the skin, apparatus and imaging basics. J Ultrason. 2013;13(53):212- 21. http://doi.org/10.15557/JoU.2013.0021.

MunћГoz-Couselo E, Adelantado EZ, VeћБlez CO, et al. NRAS- mutant melanoma: Current challenges and future prospect. OncoTargets Ther. 2017;10:3941-3947. http://doi.org/10.2147/OTT.S117121.

Myroshnychenko MS, et al. Seborrheic keratosis: current state of the problem. Wiad Lek. 2022;75(1):172-175. PMID: 35182117.

National Cancer Institute Melanoma of the Skin-Cancer Stat Facts. [(accessed on 10 May 2021)]; Available online: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/melan.html.

Nijsten TEC, Stern RS. The Increased Risk of Skin Cancer Is Persistent After Discontinuation of Psoralen+Ultraviolet A: A Cohort Study. J Invest Dermatol. 2003 Aug;121(2):252- 8. http://doi.org/10.1046/j.1523-1747.2003.12350.x.

Oakley A. Seborrhoeic keratoses (brown warts, basal cell papillomas, seborrheic keratosis). DermNet. Updated, January 2016. https://dermnetnz.org/topics/seborrhoeic-keratosis.

Oakley Amanda Melanocytic naevus. DermNet. Updated in January 2016. https://dermnetnz.org/topics/melanocytic-naevus.

Oakley Amanda, Eshraghi Anita. Blue naevus. DermNet. March 2018. https://dermnetnz.org/topics/blue-naevus.

Orlow I, Satagopan JM, Berwick M, et al. Genetic factors associated with naevus count and dermoscopic patterns: preliminary results from the Study of Nevi in Children (SONIC). Br J Dermatol. 2015;172(4):1081-9. http://doi.org/10.1111/bjd.13467. Epub 2015 Feb 15. PMID: 25307738; PMCID: PMC4382400.

Pampena R, Kyrgidis A, Lallas A, et al. A meta-analysis of nevus-associated melanoma: Prevalence and practical imp­lications. J Am Acad Dermatol. 2017;77(5):938-945.e4. http://doi.org/10.1016/j.jaad.2017.06.149.

Parul Sarwal, Kamolyut Lapumnuaypol. Pyogenic Gra­nuloma. 2021. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Oct 23. PMID: 32310537.

Patrice SJ, Wiss K, Mulliken JB. Pyogenic granuloma (lobular capillary hemangioma): a clinicopathologic study of 178 cases. Pediatr Dermatol. 1991;8(4):267-76. http://doi.org/10.1111/j.1525-1470.1991.tb00931.x.

Patruno C, Balato N, Cirillo T, et al. Periungual and subungual pyogenic granuloma following anti-TNF- the­rapy: is it the first case? Dermatol Ther. 2013;26(6):493-5. http://doi.org/10.1111/dth.12022.

Pellegrini C, Maturo MG, Di Nardo L, et al. Understanding the Molecular Genetics of Basal Cell Carcinoma. Int J Mol Sci. 2017;18(11):2485. http://doi.org/10.3390/ijms18112485. PMID: 29165358. PMCID: PMC5713451.

Piguet V, Borradori L. Pyogenic granuloma-like lesions during capecitabine therapy. Br J Dermatol. 2002;147(6): 1270-2. http://doi.org/10.1046/j.1365-2133.2002.05000_6.x.

Que SKT, Zwald FO, Schmults CD. Cutaneous squamous cell carcinoma: Incidence, risk factors, diagnosis, and staging. J Am Acad Dermatol. 2018;78(2):237-247. http://doi.org/10.1016/j.jaad.2017.08.059. PMID: 29332704.

Raghavan SS, Peternel S, Mully TW, et al. Spitz melanoma is a distinct subset of spitzoid melanoma. Mod Pathol. 2020;33(6):1122-1134. http://doi.org/10.1038/s41379-019-0445-z.

Rastrelli M, Tropea S, Rossi CR, Alaibac M. Melanoma: epidemiology, risk factors, pathogenesis, diagnosis and classification. In Vivo. 2014 Nov-Dec;28(6):1005-11. PMID: 25398793.

Requena C, et al. Spitz Nevus: A Clinicopathological Study of 349 Cases. Am J Dermatopathol. Am J Dermatopathol. 2009 Apr;31(2):107-16. http://doi.org/10.1097/DAD.0b013e3181934218.

Ricci F, Paradisi A, Fania L, et al. High melanoma risk in non- melanoma skin cancer patients under age 40: A large retrospective cohort study. Ital J Dermatol Venerol. 2021 Apr;156(2):240-243. http://doi.org/10.23736/S2784-8671.19.06276-X.

Rivers JK, et al. The Eastern Australian childhood nevus study: Prevalence of atypical nevi, congenital nevus-like nevi, and other pigmented lesions. J Am Acad Dermatol. 1995;32(6):957-963.

Robert C, Grob JJ, Stroyakovskiy D, et al. Five-Year Out-comes with Dabrafenib plus Trametinib in Metastatic Melanoma. N Engl J Med. 2019;381(7):626-636. http://doi.org/10.1056/NEJMoa1904059. PMID: 31166680.

Robert C, Karaszewska B, Schachter J, et al. Improved overall survival in melanoma with combined dabrafenib and trametinib. N Engl J Med. 2015;372(1):30-9. http://doi.org/10.1056/NEJMoa1412690. PMID: 25399551.

Romano C, Schepis C. PTEN Gene: A Model for Genetic Diseases in Dermatology. Sci World J. 2012:1-8. http://doi.org/10.1100/2012/252457.

Sammut SJ, Tomson N, Corrie P. Pyogenic granuloma as a cutaneous adverse effect of vemurafenib. N Engl J Med. 2014;371(13):1265-7. http://doi.org/10.1056/NEJMc1407683.

Schaffer JV. Update on melanocytic nevi in children. Clin Dermatol. 2015;33(3):368-86. http://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2014.12.015. PMID: 25889140.

Schmitz L, Kanitakis J. Histological classification of cutaneous squamous cell carcinomas with different severity. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Dec:33 Suppl 8:11-15. http://doi.org/10.1111/jdv.15950.

Scrivener Y, Grosshans E, Cribier B. Variations of basal cell carcinomas according to gender, age, location and histo­pathological subtype. Br J Dermatol. 2002;147(1):41-7. http://doi.org/10.1046/j.1365-2133.2002.04804.x. PMID: 12100183.

Seborrheic keratoses. Dermoscopedia.org. https://dermoscopedia.org/Seborrheic_keratoses.

Segaert S, Van Cutsem E. Clinical signs, pathophysiology and management of skin toxicity during therapy with epidermal growth factor receptor inhibitors. Ann Oncol. 2005;16(9):1425-33. http://doi.org/10.1093/annonc/mdi279. Epub 2005 Jul 12. PMID: 16012181.

Seyedmajidi M, Shafaee S, Hashemipour G, et al. Immuno­histochemical Evaluation of Angiogenesis Related Markers in Pyogenic Granuloma of Gingiva. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(17):7513-6. http://doi.org/10.7314/apjcp.2015.16.17.7513. PMID: 26625754.

Shah J, Feintisch AM, Granick MS. Congenital Melanocytic Nevi. Eplasty. 2016 Jan 28:16:ic4. PMID: 26904155.

Sosman JA; Atkins MB, Yushak M (Eds). Overview of the management of advanced cutaneous melanoma. UpToDate. https://medilib.ir/uptodate/show/85841.

Stanganelli I, De Felici MB, Mandel VD, et al. The association between pesticide use and cutaneous melanoma: A systematic review and meta-analysis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020;34:691-708. http://doi.org/10.1111/jdv.15964. Epub 2019 Oct 28. PMID: 31541557.

Stern RS. The risk of squamous cell and basal cell cancer associated with psoralen and ultraviolet A therapy: A 30-year prospective study. J Am Acad Dermatol. 2012 Apr;66(4):553-62. http://doi.org/10.1016/j.jaad.2011.04.004.

Strashilov S, Yordanov A. Aetiology and Pathogenesis of Cutaneous Melanoma: Current Concepts and Advances. Int J Mol Sci. 2021;22(12):6395. http://doi.org/10.3390/ijms22126395. PMID: 34203771 PMCID: PMC8232613.

Suzanne M. Connolly, Diane R. Baker, Brett M, et al. AAD/ ACMS/ASDSA/ASMS 2012 appropriate use criteria for Mohs micrographic surgery: a report of the American Academy of Dermatology, American College of Mohs Surgery, American Society for Dermatologic Surgery Association, and the American Society for Mohs Surgery. J Am Acad Dermatol. 2012 Oct;67(4):531-50. http://doi.org/10.1016/j.jaad.2012.06.009.

Swetter S, Geller AC. Melanoma: Clinical features and diagnosis. UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/melanoma-clinical-features-and-diagnosis#H283143748.

Swetter SM, Tsao H, Bichakjian CK, et al. Guidelines of care for the management of primary cutaneous melanoma. J Am Acad Dermatol. 2019;80(1):208-250. http://doi.org/10.1016/j.jaad.2018.08.055. PMID: 30392755.

Szymańska E, Nowicki A, Mlosek K, et al. Skin imaging with high frequency ultrasound - preliminary results. Eur J Ultrasound. 2000;12(1):9-16. http://doi.org/10.1016/s0929-8266(00)00097-5. PMID: 10996765.

The History of Ultrasound | BMUS. BMUS - Promoting Ultrasound for Healthcare Professionals. (Інтернет) URL: https://www.bmus.org/for-patients/history-of-ultrasound/

Tikjøb G, Kassis V, Søndergaard J. Ultrasonic B-scanning of the human skin. An introduction of a new ultrasonic skin- scanner. Acta Derm Venereol. 1984;64(1):67-70. PMID: 6203286.

Utjes D, Malmstedt J, Teras J, et al. 2-cm versus 4-cm surgical excision margins for primary cutaneous melanoma thicker than 2 mm: long-term follow-up of a multicentre, randomised trial. Lancet. 2019;394(10197):471-477. http://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31132-8.

Villani A, Potestio L, Fabbrocini G, Scalvenzi M. New Emer­ging Treatment Options for Advanced Basal Cell Carcinoma and Squamous Cell Carcinoma. Adv Ther.2022;39(3):1164-1178. http://doi.org/10.1007/s12325-022-02044-1.

Waller JM, Maibach H.I. Age and skin structure and function, a quantitative approach (I): blood flow, pH, thickness, and ultrasound echogenicity. Skin Res Technol. 2005;11(4):221-35. http://doi.org/10.1111/j.0909-725X.2005.00151.x. PMID: 16221138.

Walterscheid JP, Ullrich SE, Nghiem DX. Platelet-activa­ting factor, a molecular sensor for cellular damage, activates systemic immune suppression. J Exp Med. 2002;195(2):171- 9. http://doi.org/10.1084/jem.20011450.

Wee E, Wolfe R, Mclean C, et al. Clinically amelanotic or hypomelanotic melanoma: Anatomic distribution, risk factors, and survival. J Am Acad Dermatol. 2018;79(4):645- 651. http://doi.org/10.1016/j.jaad.2018.04.045. PMID: 30241625.

Wensley KE, Zito PM. Atypical Mole. StatPearls Publishing; 2023. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560606.

Wiecker TS, Luther H, Buettner P, et al. Moderate sun exposure and nevus counts in parents are associated with development of melanocytic nevi in childhood: a risk factor study in 1.812 kindergarten children. Cancer. 2003;97(3): 628-38. http://doi.org/10.1002/cncr.11114. PMID: 12548604.

Williams NM, Rojas KD, Reynolds JM, et al. Assessment of Diagnostic Accuracy of Dermoscopic Structures and Pat­terns Used in Melanoma Detection: A Systematic Re­view and Meta-analysis. JAMA Dermatol. 2021;157(9):1078-1088. http://doi.org/10.1001/jamadermatol.2021.2845. PMID: 34347005.

Wollina U. Recent advances in managing and understanding seborrheic keratosis. F1000Res. 2019:8:F1000 Faculty Rev- 1520. http://doi.org/10.12688/f1000research.18983.1.

Woodman SE, Mills G.B. Are oncogenes sufficient to cause human cancer? Proc Natl Acad Sci USA. 2010;107(48): 20599- 600. http://doi.org/10.1073/pnas.1015563107.

Wortsman X. Sonography of facial cutaneous basal cell carcinoma: a first-line imaging technique. J Ultrasound Med. 2013;32(4):567-72. http://doi.org/10.7863/jum.2013.32.4.567. PMID: 23525381.

Wortsman X. Top applications of dermatologic ultraso- nography that can modify management. Ultrasonography. 2023;42(2):183-202. http://doi.org/10.14366/usg.22130. Epub 2022 Oct 5.

Xue C, Yang Z, Yang B, et al. LINC00460 Promotes Cutaneous Squamous Cell Carcinoma Progression Through Stabilizing ELAVL1 Protein. Mol Biotechnol. 2023;65(8): 1296-1305. http://doi.org/10.1007/s12033-022-00631-9.

[Vydy UZ doslidzhen. Rezhymy zobrazhennia. Rezhymy dop­lera]. UZD aparaty | UZD datchyky | Remont UZD datchykiv|. (Internet) URL: https://exim.com.ua/information/ultrasound-types. Ukrainian.

Kravets KI, Bohomolets OV. [Nayposhyrenishi neme­la­nomni raky shkiry]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny. 2018;18;1(61):308-312. Ukrainian.

[Fotodynamichna terapiia]. Natsionalnyi instytut raku (Internet). https://unci.org.ua/fotodynamichna-terapiya/. Ukrainian.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-10

Номер

Розділ

Наукові дослідження