Сорокарічний досвід застосування ізотретиноїну в лікуванні акне: ефективність, оптимальне дозування, рецидиви

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30978/UJDVK2023-3-49

Ключові слова:

акне; системне лікування; стандартний ізотретиноїн; ізотретиноїн-LIDOSE; механізм дії; ефективність; режим дозування; рецидиви.

Анотація

Мета роботи — проаналізувати вітчизняні та іноземні джерела літератури щодо застосування системного ізотретиноїну (СІ) в лікуванні хворих з акне; зосередити увагу на аспектах еволюції молекули ізотретиноїну, нових шляхах дії та режимах дозування препарату, ефективності терапії, рецидивах і прогностичних факторах їхнього розвитку.

Матеріали та методи. Проведено аналіз публікацій (систематичні огляди, клінічні випробування та обсерваційні дослід­ження) з баз даних Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, PubMed, MEDLINE, Web of Science та Scopus до червня 2023 р. Критеріями пошуку визначено слова: «акне», «системна терапія», «ізотретиноїн», «ізотретиноїн-LIDOSE», «механізм дії», «ефективність», «добова доза», «кумулятивна доза», «рецидиви» та їхні аналоги англійською мовою. Остаточний вибір 60 джерел засновано на судженнях автора про їхню повноту і значущість для вирішення поставленої мети.

Результати та обговорення. Клінічна ефективність СІ зумовлена його потужною дією на провідні ланки патогенезу: гіперпроліферацію фолікулярних кератиноцитів, гіперактивність себоцитів, надмірну колонізацію Cutibacterium acnes та імуноопосередковане запалення. Проведено порівняльний аналіз двох існуючих в Україні форм СІ, визначено переваги ізотретиноїну-LIDOSE порівняно зі стандартним ізотретиноїном, який застосовують у клінічній практиці. Неможливо зробити остаточний висновок щодо показань до застосування СІ при акне, оскільки існують суперечливі рекомендації і поправки між національними настановами (США, Велика Британія, Канада) та міжнародним консенсусом Глобального альянсу. Нині, крім СІ у стандартних добових дозах, у лікуванні хворих із середньотяжкими і легкими формами акне запропоновано використовувати низку схем, які передбачають певне зниження відповідних доз препарату, що зменшує ризик виникнення побічних ефектів і має достатню терапевтичну ефективність. Описано переваги та недоліки стандартних, високодозових і низькодозових схем призначення ізотретиноїну з точки зору ефективності, тривалості ремісії, частоти рецидивів.

Висновки. Ізотретиноїн має найвищий профіль клінічної ефективності, є засобом лікування хворих з тяжкими і середньотяжкими формами акне, забезпечує стійкий терапевтичний ефект при застосуванні в стандартних (0,5—1 мг/кг на добу) або високих добових дозах (вище 1 мг/кг). Лікування хворих з акне середнього і легкого ступеня тяжкості СІ у низьких добових дозах (нижче 0,5 мг/кг) зумовлює збереження ефективності терапії при поліпшенні переносності і зниженні можливого ризику виникнення побічних ефектів. Визначено, що швидкість регресу клінічних виявів акне не залежить від добової дози (низька, стандартна, висока), але частота рецидивів зростає у пацієнтів, які отримували СІ в низьких дозах. Ефективність лікування вища при застосуванні СІ у фіксованих (щодобових) стандартних, низьких або високих дозах порівняно з періодичним використанням (через день, протягом 1 тиж або 10 днів щомісяця). Досягнення кумулятивної дози (від 120 до 150 мг/кг) підтримується результатами клінічних досліджень, консенсусами і дерматологічною практикою. Тривалість терапії СІ в стандартних дозах становить 16—24 тиж, в низьких — понад 8 міс, її визначають індивідуально до досягнення клінічного ефекту. У випадках більш раннього регресу виявів акне, коли хворі не досягли кумулятивної дози, слід продовжувати лікування СІ до повного регресу висипів та ще протягом 4—8 тиж. Застосування ізотретиноїну-LIDOSE завдяки його екстрабіодоступності, високій розчинності, незалежності від прийому їжі дає змогу отримати кращі клінічні результати та підвищити комплаєнтність лікування хворих на акне.

Біографія автора

Л.А. Болотна, Харківський національний медичний університет

Болотна Людмила Анатоліївна
проф. кафедри дерматовенерології та хірургічної дерматології
61022, Харків, просп. Науки, 4

Посилання

Zapolsky ME, Lebedyuk MN, Prokofieva NB, et al. [Analysis of factors influencing the development of severe forms of acne]. Ukr J Dermatol Venereol Cosmetol. 2017;3:21-27. Ukrainian.

Kutasevich Ya.F, Bronova IM. [Basic and adjuvant therapy for severe acne]. Ukr J Dermatol Venereol Cosmetol. 2015;2(57):74-79. Ukrainian.

Kutasevich YaF, Dzhoraeva SK, Bronova IM. [Acne: dynamics of changes in microbiocenosis during sanogenesis in patients receiving systemic retinoids]. Dermatol Venereol. 2016;4:43-54. Russian.

Fedorich LYa. [Therapy for patients with resistant and severe forms of acne rosacea and for systemic isotretinoin LIDOSE]. Ukr J Dermatol. Venereol. Cosmetol. 2017;2:70-78. Ukrainian.

Sarian OI. [Current aspects of acne and rosacea pharmacotherapy — focus on isotretinoin]. Ukr J Dermatol Venereol Cosmetol. 2020;1:94-102. http://doi.org/10.30978/UJDVK2020-1-94. Ukrainian.

Stepanenko VI, Ivanov SV, Svirid-Dzyadikevich OS. [Today is the time to stop systemic isotretinoin for treatment of acne vulgaris]. Ukr J Dermatol Venereol Cosmetol. 2018;3(70):71-80. http://doi.org/10.30978/UJDVK2018-3-71. Ukrainian.

Acmaz L, Cınar L, Acmaz B, et al. The effects of oral iso­tretinoin in women with acne and polycystic ovary syndrome. Biomed Res Int. 2019. 2513067. http://doi.org/10.1155/2019/2513067.

Acne vulgaris: management. NICE guidline. 2021.

Agamia NF, Hussein OM, Abdelmaksoud R, et al. Effect of oral isotretinoin on the nucleo-cytoplasmic distribution of FoxO1 and FoxO3 proteins in sebaceous glands of patients with acne vulgaris. Exp Dermatol. 2018;27(12):1344-51. http://doi.org/10.1111/exd.13787.

Agarwal US, Besarwal RK, Bhola K. Oral isotretinoin in different dose regimens for acne vulgaris: a randomized comparative trial. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2011; 77(6):688-94.

Alatas ET, Polat K, Kalavci M, et al. Plasma dermcidin levels in acne patients, and the effect of isotretinoin treatment on dermcidin levels. Dermatol Ther. 2019;32(5):e13044. http://doi.org/10.1111/dth.13044.

Amichai B, Shemer A, Grunwald MH. Low-dose isotretinoin in the treatment of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2006;54(4):644-6.

Azoulay L, Oraichi D, Berard A. Isotretinoin therapy and the incidence of acne relapse: a nested case-control study. Br J Dermatol. 2007;157:1240-8. http://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2007.08250.x

Bagatin E, Costa CS, Picosse FR, et al. Consensus on the use of oral isotretinoin in dermatology — Brazilian Society of Dermatology. Ann Bras Dermatol. 2020;95:19-38. http://doi.org/10.1016/j.abd.2020.09.001.

Blasiak RC, Stamey CR, Burkhart CN, et al. High-dose isotretinoin treatment and the rate of retrial, relapse, and adverse effects in patients with acne vulgaris. JAMA Dermatol. 2013;149(12):1392-8. http://doi.org/10.1001/jamadermatol.2013.6746.

Bubna AK. Isotretinoin: In acne and beyond — An overview. Indian J Drugs Dermatol. 2020;6:59-69. http://doi.org/10.4103/ijdd.ijdd_11_19.

Chen W, Zhao S, Zhu W, et al. Retinoids as an immunity-modulator in dermatology disorders. Arch Immunol Ther Exp. (Warsz). 2019;67:355-65. http://doi.org/10.1007/s00005-019-00562-5.

Costa CS, Bagatin E, Martimbianco A, et al. Oral isotretinoin for acne. Cochrane Database Syst Rev. 2018;11(11):CD009435. http://doi.org/10.1002/14651858.CD009435.pub2.

Cruz S, Vecerek N, Elbuluk N. Targeting inflammation in acne: current treatments and future prospects. Am J Clin Dermatol. 2023. http://doi.org/10.1007/s40257-023-00789-1.

Daly AU, Gonçalves RB, Lau E, et al. A systematic review of isotretinoin dosing in acne vulgaris. JEADV Clin Pract. 2023:1-18. http://doi.org/10.1002/jvc2.154.

Del Rosso JQ. Status report on oral isotretinoin in the management of acne vulgaris: why all the discussion about drug absorption and relapse rates? Curr Dermatol Rep. 2013;2(3):177-80.

Del Rosso J, Gold L, Segal J, Zaenglein A. An open-label, phase IV study evaluating lidose-isotretinoin administered without food in patients with severe recalcitrant nodular acne: low relapse rates observed over the 104-week post-treatment period. J Clin Aesthet Dermatol. 2019;12(11):13-8 PMID: 32038751.

Dessinioti C, Zouboulis C, Bettoli V, Rigopoulos D. Com­parison of guidelines and consensus articles on the mana­gement of patients with acne with oral isotretinoin. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020;34(10):2229-40. http://doi.org/10.1111/jdv.16430.

Forbat E, Frai-Niaimi FA. Dermatological indications for the use of isotretinoin beyond acne. J Dermatol Treat. 2018 Nov;29(7):698-705. http://doi.org/10.1080/09546634.2018.1445194.

Gollnick HP, Bettoli V, Lambert J, et al. A consensus-based practical and daily guide for the treatment of acne patients. JEADV. 2016;30(9):1480-90. http://doi.org/10.1111/jdv.13675.

Isotretinoin. Annex I, II, III. European Medicines Agency (EMEA). [WWW document]. https://www.ema.europa.eu/en/documents/referral/isotretinoin-article-29-referral-annex-i-ii-iii_en.pdf.

Jones M, Armstrong AW, Baldwin H, et al. Advances in Oral isotretinoin therapy. J Drugs Dermatol. 2021;20(5):s5-11. PMID: 33938693.

Kapała J, Lewandowska J, Placek W, Owczarczyk-Saczonek A. Adverse events in isotretinoint: a single-arm meta-analysis. Int J Environ Res Public Health. 2022;19:6463. http://doi.org/10.3390/ijerph191164463.

Kassem B, Ismail M, Hassan F. Evaluation of the efficacy and relapse rates of treatment protocols for moderate acne using isotretinoin based on the global acne grading system: Randomized, controlled, comparative study. Dermatol Ther. 2022;35(12):e15974. http://doi.org/10.1111/dth.15974.

Laboratories S.M.B. Brussels, Belgium. Web site. Lidose. Available at: https://www.smblab.be/international/lidose/. Accessed July 29, 2013.

Landis MN. Optimizing isotretinoin treatment of acne: update on current recommendations for monitoring, dosing, safety, adverse effects, compliance, and outcomes. Am J Clin Dermatol. 2020;21(3):411-419. http://doi.org/10.1007/s40257-020-00508-0.

Larange A, Cheroutre H. Retinoic acid and retinoic acid receptors as pleiotropic modulators of the immune system. Ann Rev Immunol. 2016;34:369-394.

Layton A. The use of isotretinoin in acne. Dermato-Endocrinol. 2009;1(3):162-9

Liu A, Yang DJ, Gerhardstein PC, Hsu S. Relapse of acne following isotretinoin treatment: a retrospective study of 405 patients. J Drugs Dermatol. 2008;7:963-66. https://goo.gl/MksxJ8. PMID: 19112761.

Melnik BC. Acne vulgaris: an inflammasomopathy of the sebaceous follicle induced by deviated FoxO1/mTORC1 signalling. Br J Dermatol. 2016;174(6):1186-1188. http://doi.org/10.1111/bjd.14564.

Melnik BC. p53: key conductor of all anti-acne therapies. J Transl Med. 2017;15(1):195-81. http://doi.org/10.1186/s12967-017-1297-2.

Melnik BC. Apoptosis may explain the pharmacological mode of fction and adverse effects of isotretinoin, including teratogenicity. Acta Derm Venereol. 2017;97:173-181. http://doi.org/10.2340/00015555-2535.

Morales-Cardona CA, Sánchez-Vanegas G. Acne relapse rate and predictors of relapse following treatment with oral isotretinoin. Actas Dermosifiliogr. 2013;104(1):61-66.

Nast A, Dréno B, Bettoli V, et al. European evidence-based (S3) guidelines for the treatment of acne. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012;26(Suppl. 1):1-29.

National Center for Biotechnology Information. PubChem Compound summary for CID 5282379, isotretinoin. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Isotretinoin

Nolan ZT, Benerjee K, Cong Z, et al. Treatment response to isotretinoin correlates with specific shifts in Cutibacterium acnes strain composition within the follicular microbiome. Exp Dermatol. 2023 Jul;32(7):955-964. http://doi.org/10.1111/exd.14798.

Oliveira LM, Teixeira FM, Sato MN. Impact of retinoic acid on immune cells and inflammatory diseases. Mediators Inflamm. 2018 Aug 9;2018:3067126. http://doi.org/10.1155/2018/3067126.

Pakhiddey R, Paul S, Mandal A, Kumar V. Epidermal androgen receptors in acne vulgaris patients before and following oral isotretinoin. J Anat Soc Ind. 2015;64(1):42-47.

Peck GL, Olsen TG, Yoder FW. Prolonged remissions of cystic and conglobate acne with 13-cis-retinoic acid. N Engl J Med. 1979;300(7):329-33.

Pile HD, Sadiq NM. Isotretinoin; StatPearls Publishing: Treasure Island, FL, USA, 2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525949.

Peltzer K, Pengpid S. Trying to lose weight among non-overweight university students from 22 low, middle and emerging economy countries. Asia Pac J Clin Nutr. 2015;24(1):177-83. http://doi.org/10.6133/apjcn.2015.24.1.16.

Rademaker M. Isotretinoin: Dose, duration and relapse. What does 30 years of usage tell us? Austr J Dermatol. 2013 Aug;54(3):157-62. http://doi.org/10.1111/j.1440-0960.2012.00947.x.

Saadet ED. Investigation of relapse rate and factors affecting relapse after oral isotretinoin treatment in patients with acne vulgaris. Dermatol Ther. 2021:e15109. http://doi.org/10.1111/dth.15109.

Stainforth JM. Isotretinoin for the treatment of acne vulgaris: which factors may predict the need for more than one course? Brit J Dermatol. 1993;129:297-301.

Strauss JS, Rapini RP, Shalita AR, et al. Isotretinoin therapy for acne: results of a multicenter dose-response study. J Am Acad Dermatol. 1984;10(3):490-6. http://doi.org/10.1016/s0190-9622(84)80100-0.

Sutaria AH, Masood S, Schlessinger J. Acne vulgaris. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan. 2023 Aug 17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29083670/. Bookshelf ID: NBK459173.

Thiboutot DM, Dreno B, Abanmi A, et al Practical management of acne for clinicians: An international consensus from the Global alliance to improve outcomes in acne. JAAD. 2017;78(2, suppl. 1). S1-S23. http://doi.org/10.1016/j.jaad.2017.09.078.

Truchuelo MT, Vitale MA, Bettoli V, Estebaranz JL. Acne relapses and maintenance therapy: an update on definition and prevention. Sci J Clin Res Dermatol. 2017;2(1):18-27.

Vallerand IA, Lewinson RT, Farris MS, et al. Efficacy and adverse events of oral isotretinoin for acne: a systematic review. Br J Dermatol. 2018 Jan;178(1):76-85. http://doi.org/10.1111/bjd.15668.

White GM, Chen W, Yao J, Tasadik G. Recurrence rates after the first course of isotretinoin. Arch Dermatol. 1998 Mar;134(3):376-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9521042/. PMID: 9521042.

Webster G, Leyden JJ, Baldwin H, Zaenglein A. Isotretinoin: mechanism of action and patient selection. Semin Cutan Med Surg. 2015 Sep;34(5 Suppl):S86-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26625253/. PMID: 26625253.

Webster GF, Leyden JJ, Gross JA. Results of a phase III, double-blind, randomized, parallel-group, non-inferiority study evaluating the safety and efficacy of isotretinoin-Lidose in patients with severe recalcitrant nodular acne. J Drugs Dermatol. 2014;13(6):65-70. PMID: 24918555.

Zaenglein AL, Pathy AL, Schlosser BJ, et al. Guidelines of care for the management of acne vulgaris. J Am Acad Dermatol. 2016 May;74(5):945-73.e33. http://doi.org/10.1016/j.jaad.2015.12.037.

Zaenglein A, Segal J, Darby C, Del Rosso J. Lidose-isotretinoin administered without food improves quality of life in patients with severe recalcitrant nodular acne: an open-label, single-arm, phase iv study. J Clin Aesthet Dermatol. 2020;13(9):15-20. PMID: 33133336 PMCID: PMC7577326.

Zeichner J. Optimizing absorption of oral isotretinoin. Pract Dermatol. 2019:73-4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-30

Номер

Розділ

Фармакотерапія в дерматовенерології