Деякі аспекти мікрофлори носоглотки дітей із псоріазом

Автор(и)

  • Е.О. Мурзіна Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3440-0745
  • О.І. Літус Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3708-2666
  • С.В. Возіанова Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6445-3442
  • К.О. Бардова Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1765-7549
  • М.В. Пацеля Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8832-9019
  • О.О. Яворовська Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30978/UJDVK2023-3-36

Ключові слова:

діти із псоріазом; мікроорганізми; висіяні з носоглотки; чутливість до антибактеріальних препаратів; резистентність до антибактеріальних препаратів.

Анотація

Мета роботи — оцінити стан мікрофлори носоглотки дітей, хворих на псоріаз, залежно від клінічних особливостей перебігу дерматозу та визначити чутливість мікроорганізмів, що були висіяні, до антибіотиків.

Матеріали та методи. Виділення мікроорганізмів з носоглотки і визначення їхньої чутливості до антибіотиків проводили за допомогою бактеріологічного (культурального) методу в 57 дітей віком від 4 до 17 років, хворих на псоріаз. Ріст мікроорганізмів оцінювали за 4 ступенями росту. Чутливість до антибактеріальних препаратів визначали за такими критеріями: чутливі, помірно стійкі, резистентні. Матеріали дослідження статистично оброблені за допомогою програми StatTech v3.1.

Результати та обговорення. Найчастіше в дітей із псоріазом з носоглотки (56,15 %) висівали асоціації Staphylococcus aureus (S. aureus) та Enterococcus faecium (Ent. faecium), тільки Ent. faecium — в 21,05 %, S. aureus — в 12,28 %. Виявлено статистично значущі відмінності між показниками росту колоній Ent. faecium та S. aureus (р < 0,001): для Ent. faecium переважав масивний ріст мікроорганізмів (64,91 %), а S. aureus у найбільшої кількості дітей взагалі не висівали (29,82 %). Ступінь росту Ent. faecium статистично значуще відрізнявся (р = 0,016) залежно від тяжкості псоріазу за PASI: масивний ріст мікроорганізмів за PASI > 10 виявлено в 87,5 % випадках, за PASI ≤ 10 — в 54,2 %. Визначено, що частка Ent. faecium, резистентних до протимікробних препаратів (43,18 ± 7,47 %), була у понад два рази вищою, ніж S. aureus (20,00 ± 6,32 %). Визначення чутливості окремо кожного мікроорганізму показало, що чутливість ентерококів до антибактеріальних препаратів становила від 28 до 100 %, стафілококів — від 42 до 100 %. Виявлено статистично значущі розбіжності між відсотком чутливості Ent. faecium до антибактеріальних препаратів між групою дітей із вперше встановленим діагноз псоріазу та групою дітей з його рецидивами (р = 0,005), а також за тривалістю захворювання (р < 0,001).

Висновки. Результати дослідження показали, що в дітей, хворих на псоріаз, із носоглотки висівали здебільшого асоціації мікроорганізмів, серед яких переважав Ent. faecium, що майже в 65 % випадків мав масивний ріст та впливав на тяжкість перебігу псоріазу за PASI (OR 5,923; 95 % СІ 1,387—25,300). Частка резистентних до протимікробних препаратів Ent. faecium була вищою за таку S. aureus (р < 0,05), але зі збільшенням тривалості перебігу псоріазу чутливість Ent. faecium до антибактеріальних препаратів зростала (r = 0,439; р = 0,004). Загалом S. aureus, висіяний із носоглотки дітей із псоріазом, мав більш виражену чутливість до антибактеріальних препаратів, ніж Ent. faecium.

Біографії авторів

Е.О. Мурзіна, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ

Мурзіна Ельвіна Олександрівна
к. мед. н., доц., докторант кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології
04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9

О.І. Літус, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ

Літус Олександр Іванович
д. мед. н., проф., зав. кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології

С.В. Возіанова, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ

Возіанова Світлана Віталіївна
д. мед. н., проф. кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології

К.О. Бардова, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ

Бардова Катерина Олексіївна
к. мед. н., доц. кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології

М.В. Пацеля, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ

Пацеля Маргарита Василівна
к. мед. н., асист. кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології

О.О. Яворовська, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, Київ

Яворовська Олена Олександрівна
к. мед. н., асист. кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології

Посилання

Havrylenko YuV, Laiko AA, Holovnia OM. [Mikrobiotsenoz pidnebinnykh myhdalykiv u ditei, khvorykh na tsukrovyi diabet I typu, z naiavnistiu khronichnoho tonzylitu]. Zhurn vushnykh, nosovykh i horlovykh khvorob. 2014;5:49-54. Ukrainian.

[Klasychnyi bakteriolohichnyi metod]. Instytut mikrobio­lohichnykh doslidzhen. https://imdlab.com.ua/blog_bac_met. Ukrainian.

[Medychna mikrobiolohiia, virusolohiia ta imunolohiia: pid­ruchnyk dlia stud. vyshch. navch. zakl.] / Za red. VP Shyrobokova. Vinnytsia: Nova knyha; 2011. Ukrainian.

Bamberger DM, Boyd SE. Management of Staphylococcus aureus infections. Am Fam Physician. 2005;72:2474-2481. PMID: 16370403.

Brzewski PL, Spalkowska M, Podbielska M. The role of focal infections in the pathogenesis of psoriasis and chronic urti­caria. Postepy Dermatol Alergol. 2013;30(2):77-84. http://doi.org/10.5114/pdia.2013.34155.

Chng KR, et al. Whole metagenome profiling reveals skin microbiome-dependent susceptibility to atopic dermatitis flare. Nature Microbiology. 2016;1(9):16106. http://doi.org/10.1038/nmicrobiol.2016.106.

Clark NC, Cooksey RC, Hill BC, et al. Characterization of glycopeptide-resistant enterococci from US hospitals. Antimicrob Agents Chemother. 1993;37:2311-17. http://doi.org/10.1128/AAC.37.11.2311.

Dupire G, Droitcourt C, Hughes C, Le Cleach L. Antistreptococcal interventions for guttate and chronic plaque psoriasis. Cochrane Database Syst Rev. 2019;2019(3):CD011571. Does treating Streptococcal throat infection help improve psoriasis? http://doi.org/10.1002/14651858.CD011571.pub2.

Dupire G, Droitcourt C, Hughes C, Le Cleach L. Does treating Streptococcal throat infection help improve psoriasis? https://www.cochrane.org/ru/CD011571/SKIN_pomogaet-li-lechenie-ctreptokokkovoy-infekcii-gorla-uluchshit-techenie-psoriaza

Esposito S, Leone S. Antimicrobial treatment for Intensive Care Unit (ICU) infections including the role of the infectious disease specialist. Int J Antimicrob Agents. 2007 May;29(5):494-500. http://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2006.10.017.

Fitzpatrick Thomas B. Dermatology in clinical practice: 3 tons. Per. with English; Ed. Acad. AA Kubanova. M: Izda­tel’stvo Panfilova, 2012. BINOM. Laboratorija znanij. II:1647-1653.

Gianni Marone (ed). Superantigens and Superallergens. 1st edition. S Karger Ag; 2007. 243 p. http://karger.com/books/book/chapter-pdf/2094823/000100852.pdf by guest on 29 September 2023.

Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS). (December 2022). Global report. https://www.who.int/publications/i/item/9789240062702.

Gonzalez T, Biagini Myers JM, Herr AB, et al. Staphylococcal Biofilms in Atopic Dermatitis. Curr Allergy Asthma Rep. 2017;17(12):81. http://doi.org/10.1007/s11882-017-0750-x.

Karaulov AV, Bykov SA, Bykov AS. Immunology, Microbio­logy and immunopathology in the skin. M: Binom; 2012.

Kauffman CA. Therapeutic and preventative options for the management of vancomycin-resistant enterococcal infections. J Antimicrob Chemother. 2003;51:23-30. http://doi.org/10.1093/jac/dkg273.

Kierland RR. Attempts to Prove the Specificity of Strep­tococci Isolated from the Nasopharynx of Patients with Psoriasis. J Investig Dermatol. 1940;3:273-285. http://doi.org/10.1038/jid.1940.22.

Korotky NG, Тihomirov АА, Belova АV, Ishchenko ОЕ. Topical issues of the pathogenesis of atopic dermatitis and the role of superantigen in the development of different clinical and pathogenetic variants of the disease in children. Issues of modern Pediatrics. 2003;2(3):27-32.

Loyal J, Flores S, Alikhan A. Resolution of psoriasis after tonsillectomy. Dermatol Online J. 2017 Feb 16;23(2):13030/qt3043t0mq.

Matthias Augustin, Marc Radtke, Gerd Glaeske, et al. Epidemiology and Comorbidity in Children With Psoriasis and Atopic Eczema. Dermatology. 2015;231(1):35-40. http://doi.org/10.1159/000381913.

Mc Millin BD, Maddern BR, Graham WR. A role for tonsillectomy in the treatment of psoriasis? Ear Nose Throat J. 1999 Mar;78(3):155-8. PMID: 10188351.

Menter А, et al. Joint American Academy of Dermatologye National Psoriasis Foundation guidelines of care for the management and treatment of psoriasis in pediatric patients. J Am Acad Dermatol. 2020;82(1):161-201. http://doi.org/10.1016/j.jaad.2019.08.049.

Norrlind R. Psoriasis following infections with hemolytic streptococci. Acta Dermatol. Venereol. 1950;30:64-72. PMID: 15409831.

Norrlind R. The significance of infections in the origination of psoriasis. Scand J Rheumatol. 1972;1:135-144. PMID: 13248712.

Orly H. Munz, Shlomo Sela, Barbara S. Baker, et al. Evidence for the presence of bacteria in the blood of psoriasis patients. Arch Dermatol Res. 2010;302:495-498. http://doi.org/10.1007/s00403-010-1065-0.

Pal’chun TV, Gurov AV, Aksenova AV, et al. Modern concep­tions of toxic-allergic manifestations of chronic tonsillar disease, the etiologic and pathogenetic role in the occurrence and progression of common diseases. Vestnik Оtorinolaringo­logii. 2012;2:5-12.

Patrushev AV, Samtsov AV, Nikitin VYu, et al. [Influence of focal infection on the immune status of psoriasis patients]. Vestnik Dermatologii i Venerologii. 2019;95(3):16-24. http://doi.org/10.25208/0042-4609-2019-95-3-16-24. Russian.

Pereverzina NO, Pereverzina IA, Macneva IA, Balakirev AO. [Patologii LOR-organov u bol’nyh psoriazom]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2017;5. Russian.

Pizzo G, Guiglia R, Lo Russo L. Dentistry and internal medicine: From the focal infection theory to the periodontal medicine concept. Eur J Intern Med. 2010;21(6):496-502. http://doi.org/10.1016/j.ejim.2010.07.011.

Ramírez-Boscá Ana, Navarro-López Vicente, Martínez-Andrés Asunción. Identification of Bacterial DNA in the Peripheral Blood of Patients With Active Psoriasis. JAMA Dermatol. 2015;151(6):670-671. http://doi.org/10.1001/jamadermatol.2014.5585.

Shiomori T, Yoshida S, Miyamoto H, Makishima K. Relationship of nasal carriage of Staphylococcus aureus to pathogenesis of perennial allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 2000;105:449-454. http://doi.org/10.1067/mai.2000.104256.

Sigurdardottir SL, Thorleifsdottir RH, Valdimarsson H, Johnston A. The role of the palatine tonsils in the pathogenesis and treatment of psoriasis. Br J Dermatol. 2013;168(2):237-242. http://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2012.11215.x.

Simоes JF, Ribeiro J, Ferreira BR, Paiva S. The role of tonsillectomy in psoriasis treatment. BMJ Case Rep. 2015 Jan 30;2015:bcr2014206899. http://doi.org/10.1136/bcr-2014-206899.

Somma F, Castagnola R, Bollino D. Oral inflammatory process and general health. Part 1: The focal infection and the oral inflammatory. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2010;14:1085-1095. PMID: 21375141.

Stevens D, Kaplan E. Streptococcal infections. Clinical aspects, microbiology, and molecular pathogenesis. New York: Oxford University Press, 2000.

Thorleifsdottir RH, Sigurdardottir SL, Sigurgeirsson B, et al. Patient-reported Outcomes and Clinical Response in Patients with Moderate-to-severe Plaque Psoriasis Treated with Tonsillectomy: A Randomized Controlled Trial. Acta Derm Venereol. 2017;97(3):340-345. http://doi.org/10.2340/00015555-2562.

Wu W, Debbaneh M, Moslehi H, et al. Tonsillectomy as a treatment for psoriasis: a review. J Dermatol Treat. 2014 Dec;25(6):482-6. http://doi.org/10.3109/09546634.2013.848258.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-30

Номер

Розділ

Наукові дослідження