Особливості перебігу поверхневого кандидозу шкіри на тлі змін вуглеводного обміну

Автор(и)

  • С.А. Туркевич Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна https://orcid.org/0000-0001-8533-1236
  • Т.І. Рудник Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна https://orcid.org/0000-0002-4019-567X
  • Н.В. Іванюшко–­Назарко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна https://orcid.org/0000-0001-7524-9247

DOI:

https://doi.org/10.30978/UJDVK2023-3-4

Ключові слова:

Candida; поверхневий кандидоз; вуглеводний обмін.

Анотація

Мета роботи — дослідити закономірність взаємозв’язку вуглеводного обміну з поверхневим кандидозом для подальшого розроблення раціональних терапевтичних підходів до лікування кандидозу на тлі початкових порушень вуглеводного обміну.

Матеріали та методи. З метою визначення показників вуглеводного обміну та їхнього впливу на перебіг поверхневого кандидозу було обстежено 93 пацієнтів з різними формами тяжкості цього захворювання. Дослідження вуглеводного обміну включало визначення рівня глюкози натще для виявлення явного цукрового діабету і проведення тесту на толерантність до глюкози (з навантаженням 75 г глюкози). У 32 пацієнтів було виявлено порушення толерантності до глюкози, тому в них додатково визначали рівень глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) та фруктозаміну (ФР). Вміст HbA1c визначали іонообмінним хроматографічним методом у цільній крові, вміст ФР — колориметрично-кінетичним методом як у сироватці, так і в плазмі крові. Забір крові здійснювали натще з ліктьової вени, дослідження проводили відразу після забору. Для дослідження використовували тест-систему Sentinel CH фірми Intero (Італія) і спектрофотометр з фільтром на 405—425 нм.

Результати та обговорення. За результатами дослідження встановлено, що у групі пацієнтів з кандидозними ураженнями існує пряма залежність рівня HbA1c та ФР від ступеня тяжкості захворювання. Так, у пацієнтів з мінімальними та середніми кандидозними ураженнями спостерігали підвищення показників НbA1с і ФР (в 1,54 та 1,21 разу відповідно) порівняно з аналогічними показниками у контрольній групі. У пацієнтів зі значними кандидозними ураженнями та рецидивами концентрація НbA1с зросла в 2,59 разу, а ФР — у 2,26 разу відносно показників контрольної групи.

Висновки. Результати наших досліджень підтвердили прямий кореляційний зв’язок між ступенем тяжкості кандидозу та рівнями НbA1с і ФР. Виявлення кореляційних закономірностей є важливим для розроблення комплексного патогенетично обґрунтованого лікування пацієнтів з кандидозними ураженнями шкіри та слизових оболонок.

Біографії авторів

С.А. Туркевич, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Туркевич Соломія Андріївна
к. мед. н., асист. кафедри дерматології, венерології

Т.І. Рудник, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Рудник Тетяна Ігорівна
к. мед. н., асист. кафедри дерматології, венерології

Н.В. Іванюшко–­Назарко, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Іванюшко–Назарко Наталя Василівна
к. мед. н., доц. кафедри дерматології, венерології

Посилання

Badalyan SM, Topchyan AV. [Research of natural plant-derived antifungal agents. Advances in Medical Mycology: Materials of the 2nd All-Russian Congress on Medical Mycology]. M; 2004;1:88-90. Russian.

Balabolkin MI. [Diabetology]. M: Medicine; 2000. 672 p. Russian.

Balabolkin MI. [Diabetes Mellitus]. M: Medicine; 1994. 384 p. Russian.

Bodnar PМ. [Endocrinology]. К: Health; 2002. 512 p. Ukrainian.

Goncharova ТА. [Encyclopedia of medicinal plants (herbal therapy)]. М: DOM MSP; 1999. Russian.

Ermakova TS, Titov LP. [Antimycotic effect of essential oils on yeast-like and mold fungi. Advances in Medical Mycology: Materials of the 2nd All-Russian Congress on Medical Mycology]. М, 2004;1:95-96. Russian.

Kobzar АYa. [Pharmacognosy in Medicine]. К; 2004. 476 p. Ukrainian.

Koliadenko VH, Korolenko VV, Bondur VV. [Antifungal agents: Present and future]. Ukr J Dermatol, Venereol, Cosmetology. 2004;3(14):49-58. Ukrainian.

Koliadenko VH, Stepanenko VI, Fedorych PV, et al. [Skin and venereal diseases]. Vinnytsia: Nova knyha; 2006. 421 p. Ukrainian.

Korsun EV, Korsun VF, Suvorova KN, Sokolov OI. [Phytocorrection of mycotic diseases of the facial skin. Advances in Medical Mycology: Materials of the 2nd All-Russian Congress on Medical Mycology]. М. 2004;2:72-73. Russian.

Kosuhin AB, Kim EA, Keshileva ZB, et al. [Significance of determination of non-enzymatic glycosylated hemoglobin in a dermatological clinic]. Bulletin of Dermatology and Venereology. 1998;1:30-33.1998;1:30-33. Russian.

Kulagin VI, Burova SA, Antsiferov MB, Zoloeva EI. [Fungal infections in diabetic patients. Advances in Medical Mycology: Materials of the 2nd All-Russian Congress on Medical Mycology]. М. 2004;4:228-229. Russian.

Kutsenko IV. [Principles of rational therapy for superficial candidiasis of the skin]. Ukr J Dermatol, Venereol, Cosmetol. 2005;3(18):52-54. Russian.

Pyachyulite DYu, Moteyunayte O. [Study of fungicidal effect of essential oils. Advances in Medical Mycology: Materials of the 2nd All-Russian Congress on Medical Mycology]. М. 2004;1:106-107. Russian.

[Semiotics of common childhood diseases. Study guide edited by Prof. OH Ivanko]. Zaporizhzhia. 2020:8-9; 58-59. Russian.

Sergeev AYu, Sergeev YuV. [Candidiasis]. М: Triad-Х; 2000. 472 p. Ukrainian.

Stepanenko VI, Shupenko MM, Syzonet ОО, et al. [Dermatology, venereology, a textbook for students of higher medical educational institutions of the 4th level of accreditation. Under the general editorship of Doctor of Medical Sciences, prof. VI Stepanenko]. K: KYM; 2012. 848 p. Ukrainian.

Turkevych SA. [Diagnosis and treatment of superficial candidiasis of the skin and mucous membranes in individuals with initial disorders of carbohydrate metabolism: Extended abstract of dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Medical Sciences]. K; 2007. 15 p. Ukrainian.

Turkevych SA. [Evaluation of fungicidal effect of plant-based ointment in the external therapy of superficial candidiasis of the skin]. Ukr J Dermatol, Venereol, Cosmetol. 2006;2:67-68. Ukrainian.

Turkevych SA. [Disorders of carbohydrate metabolism in patients with superficial candidiasis of the skin and mucous membranes]. Ukr J Dermatol, Venereol, Cosmetol. 2006;4:51-54. Ukrainian.

Shapovalova OV. [Causative agents of candidiasis and trichomycosis]. https://microbiology.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/кандидо_трихомікози_2018.pdf. Ukrainian.

Garcia Nava RE, Rodriguez Moctezuma R, Mungula Mirand C, et al. Comparacion de la glucemia en ayuno y doshoras postpradial en control de pacientes con diabetes. Rev Invest Clin. 2003 Jan-Feb;55(1):26-30. PMID: 12708160.

Harris MI, Flegal KM, Cowie CC, et al. Prevalence of diabetes, impaired fasting glucose, and impaired glucose tolerance in U.S. adults. The Third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. Diabetes Care. 1998 Apr;21(4):518-24. http://doi.org/10.2337/diacare.21.4.518.

Shaw JE, Zimmet PZ, Hodge AM, et al. Impaired fasting glucose. How low should it go? Diabetes Care. 2000 Jan;23(1):34-9. http://doi.org/10.2337/diacare.23.1.34.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-30

Номер

Розділ

Наукові дослідження