Безпека та клінічна ефективність біластину в зменшенні свербежу в пацієнтів з хронічною спонтанною кропив’янкою

Автор(и)

  • А.Є. Богомолов Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5336-4858

DOI:

https://doi.org/10.30978/UJDVK2021-4-28

Ключові слова:

свербіж; хронічна кропив’янка; UAS7; біластин

Анотація

Мета роботи — оцінити ефективність/безпеку біластину щодо зменшення свербежу в пацієнтів з хронічною спонтанною кропив’янкою.

Матеріали та методи. У цьому проспективному рандомізованому дослідженні взяли участь 50 пацієнтів віком від 18 до 59 років з хронічною спонтанною кропив’янкою та свербежем з інтенсивністю більше 4 балів за візуальною аналоговою шкалою оцінки свербежу за останніх 3 дні та більше 16 балів оцінки інтенсивності хронічної кропив’ян­ки за шкалою активності кропив’янки UAS7 (Urticaria Activity Score 7) за останній тиждень.
Пацієнти отримували біластин перорально у дозі 20 мг 1 раз на добу протягом 8 тиж. Хворим, які не відповідали на терапію протягом перших 2 тиж, упродовж решти часу дослідження (6 тиж) призначали біластин у дозі 40 мг на добу (дві таблетки по 20 мг).

Результати та обговорення. Середній вік пацієнтів становив 39,61 року зі стандартним відхиленням (SD) 12,33 року. В пацієнтів, які позитивно відповіли на стартову терапію, протягом 8 тиж значно знизився рівень оцінки інтенсивності свербежу — до 0,46 (95 % ДІ 0,14—0,78) бала (p < 0,05). При цьому хворі, яким призначали біластин у подвійній дозі, також відзначили зменшення інтенсивності свербежу — на 8-му тижні лікування рівень оцінки інтенсивності свербежу в них становив у середньому 0,48 (95 % ДІ 0,26—0,70) бала (p < 0,05).
Під час дослідження у 10 (23,8 %) пацієнтів при лікуванні біластином було зареєстровано 14 небажаних явищ (НЯ). Усі вони були класифіковані як легкого ступеня та найбільш часто зустрічався головний біль, зареєстрований у 12 (85,7 %) випадків. Під час дослідження не було зареєстровано НЯ помірного та тяжкого ступеня.

Висновки. Лікування біластином протягом 8 тиж продемонструвало доведену клінічну ефективність як щодо зниження індексу активності кропив’янки за UAS7, так і зменшення інтенсивності свербежу з відсутністю НЯ помірного та тяжкого ступеня. У пацієнтів з відсутністю відповіді на стартову терапію після підвищення дози біластину вдвічі також значно знизився індекс активності кропив’янки за UAS7 та зменшилась інтенсивність свербежу. При цьому підвищення дози не призвело до зростання частоти НЯ.

Біографія автора

А.Є. Богомолов, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Богомолов Артемій Євгенійович
д. мед. н., доц. кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології
21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56

Посилання

Curto-Barredo L, Giménez-Arnau AM. Treatment of chronic spontaneous urticaria with aninadequateresponse to H1-antihistamine. G Ital Dermatol Venereol. 2019;154(4):444-456. doi:10.23736/S0392-0488.19.06274-6.

Nowak DA, Yeung J. Diagnosis and treatment of pruritus. Can Fam Physician. 2017;63(12):918-924. Erratumin: Can Fam Physician. 2018 Feb;64(2):92. PMID: 29237630; PMCID: PMC5729138.

Serra E, Campo C, Novák Z, et al. Efficacy and safety of bilastine in reducing pruritus in patients with chronic spontaneous urticaria and other skin diseases: an exploratory study. J Dermatolog Treat. 2020;31(3):270-278. doi:10.1080/09546634.2019.1590522.

Villa-Arango AM, Velásquez-Lopera MM, Cardona R. Pruritocrónico [Chronicpruritus]. Rev Alerg Mex. 2019;66(1):85-98. doi:10.29262/ram.v66i1.345.

Zuberbier T, Aberer W, et al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria. Allergy. 2018;73(7):1393-1414. doi:10.1111/all.13397.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-08

Номер

Розділ

Наукові дослідження