DOI: https://doi.org/10.30978/UJDVK2019-2-93

Ліпідний обмін у шкірі хворих на псоріаз та перспективи вивчення значення його порушень у патогенезі дерматозу

A.M. Alkammaz, R.L. Stepanenko

Анотація


Мета роботи — проаналізувати особливості показників спектра ліпідів у шкірі хворих на псоріаз та вивчити значення порушень ліпідного обміну в патогенезі дерматозу.

Матеріали та методи. На підставі аналізу даних літератури і за результатами власних попередніх досліджень (клінічних, біохімічних, імунопатогістохімічних) систематизовано і описано особливості обміну ліпідів у шкірі хворих на псоріаз.

Результати та обговорення. Метаболічні порушення є значущим патогенетичним чинником псоріатичного процесу, а деякі з них виступають у ролі тригерів.

Висновки. Натепер досить детально вивчено біохімічні, морфологічні, фізіологічні і патофізіологічні особливості ліпідів шкіри людини. Ці дані дають змогу по-новому оцінити патогенез псоріазу і підходи до його лікування.
Разом з тим подальшого дослідження потребують питання щодо регуляції організації ліпідних ламелярних мембран рогового шару для з’ясування первинності або вторинності ліпідних порушень, які супроводжують псоріатичну хворобу. Важливо також визначити, як холестерин і фосфоліпіди транспортуються в ламелярні тільця (ЛТ) і які специфічні переносники для цього потрібні, а також вивчити, як регулюється транспорт ліпідів і білків у ЛТ. Потрібно ідентифікувати молекулярні процеси, необхідні для транспорту і секреції ЛТ, уточнити вплив PAR2-рецепторів на процеси секреції ЛТ і корніфікації, а також показників епідермального бар’єра на активність ферментів, що відповідають за кінцеві етапи біосинтезу холестерину. Для визначення впливу порушень ліпідного обміну в шкірі на патогенез псоріазу важливо ідентифікувати ферменти, які беруть участь в синтезі фосфоліпідів і ліполізі тригліцеридів в епідермісі, вивчити, як вони регулюються, а також виявити ендогенні ліганди для рецепторів класів PPAR, LXR і PXR в епідермісі ділянок шкіри, уражених псоріатичним висипом.


Ключові слова


псоріаз; особливості ліпідного обміну; патогенез

Повний текст:

PDF

Посилання


Ashley JM, Lowe NJ, Borok ME, Alfi Slater RB. Fish oil supplementation results in decreased hypertriglyceridemia in patients with psoriasis undergoing etretinate or acitretine therapy. J Amer Academ Dermatol. 1988;19(1):76-82.

Azzini M, Girelli D, Olivieri O. Fatty acids and antioxidant micronutrients in psoriatic arthritis. Rheumatol. 1995;22(1):103-108.

Ghadially R, Reed JT, Elias PM. Stratum corneum structure and function correlates with phenotype in psoriasis. J Invest Dermatol. 1996;107(4):558-564.

Jones SM, Harris CP, Lloyd J, et al. Lipoproteins and their subfractions in psoriatic arthritis: identifi cation of an atherogenic profi le with active joint disease. Ann Rheum Dis. 2000;59(11):904-909.

Kligman AM. A brief history of how the dead stratum corneum became alive. Skin Barrier. New York: Informa Healthcare Inc. 2010:15-24.

Pietrzak A, Lecewicz-Torun В, Chodorowska G. Serum lipid profi le in psoriatic females. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska Med. 1999;54:401-406.

Pietrzak A, Lecewicz-Torun В, Pietrzak B. Levels of LDL, HDL and total phospholipids in blood serum of male patients with psoriasis. Ann Univ Mariae Curie Sklodowska Med. 1998;53:179-186.

Rocha-Pereira P, Santos-Silva A, Rebelo I, et al. Dislipide­mia and oxidative stress in mild and in severe psoriasis as a risk for cardiovascular disease. Clin Chim Acta. 2001;303(1-2):33-39.

Rothman S. Physiology and biochemistry of skin. Chicago. IL: University of Chicago Press; 1954.

Ryborg AK, Gron B, Kragballe K. Increased lysopho­sphatidylcholine content in lesional psoriatic skin. Вr J Dermatol. 1995;133(2):398-402.

Schneider IM, Wohlrab W, Neubert R. Fatty acids and the epidermis. Hautarzt. 1997;48(5):303-310.

Soyland E. Effect of dietary supplementation with very­longchain n‑3 fatty acids in patients with psoriasis. New Engl J Med. 1993;328(1):1812-1816.
© Український журнал дерматології, венерології, косметології, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020