DOI: https://doi.org/10.30978/UJDVK2019-2-81

Ефективність і переносність препарату «АЕвіт» у комплексному лікуванні хворих на атопічний дерматит

A.D. Dyudyun, N.M. Polion, S.G. Svirid, L.V. Lappa

Анотація


Мета роботи — оцінити ефективність і переносність препарату «АЕвіт» у комплексному лікуванні хворих на атопічний дерматит (АД).

Матеріали та методи. Під нашим спостереженням було 100 хворих на АД, яких методом простої рандомізації було розподілено в основну (50 пацієнтів) і контрольну (50 пацієнтів) групи. В усіх пацієнтів проводили збір демографічних і анамнестичних даних, оцінку вираженості клінічних ознак АД за шкалою SCORAD (Severity scoring of atopic dermatitis: Consensus Report of the European Task Force on Аtopic Dermatitis) і виконували загальні клінічні біохімічні дослідження. Критерії включення в дослідження: чоловіча і жіноча стать; вік від 18 до 70 років; діагноз АТ у фазі загострення, встановлений на підставі критеріїв Hanifin і Rajka1; середній ступінь тяжкості захворювання або тяжкий (30—70 балів за шкалою SCORAD); площа ураженої ділянки < 30 % поверхні тіла. Хворим проводили стандартну терапію. Пацієнтам основної групи протягом 30 днів додатково призначали «АЕвіт» по 1 капсулі на добу після їди. Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням методів біометричного аналізу, реалізованих у пакетах ліцензійних програм Еxcel‑2003 і Statistica 6.1 (StatSoft Inc., серійний № AGAR909E415822FA).

Результати та обговорення. За результатами аналізу анамнестичних даних у 27 пацієнтів тривалість захворювання становила до 1 року, у 45 — від 1 до 5 років, у 21 — 5—10 років, у 7 — більше 10 років. Серед обстежених було 35 (35 %) чоловіків і 65 (65 %) жінок. Тривалість захворювання за даними анамнезу становила в основній групі 5,28 року, в контрольній — 4,18 року. Після проведеного курсу лікування у 28 (56 %) пацієнтів основної групи і у 19 (38 %) — контрольної досягнута повна клінічна ремісія захворювання. В усіх інших випадках відзначено значне зниження індексу SCORAD.

Висновки. Згідно з результатами проведеного аналізу у хворих обох груп статистично значуще зменшилась вираженість симптомів захворювання, проте у пацієнтів, які приймали «АЕвіт», більш виражено.


Ключові слова


атопічний дерматит; комплексне лікування; «АЕвіт»; ефективність; переносність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ayzyatulov RF. Glucocorticoid hormones in the outer­reatment of skin diseases. Zh Dermatovenerol and Сosmetol them. ON Torsuev. (Ukr.). 2002;3-4:16-23 (Rus.).

Bolotnaya LA, Ryabova OA. Modern views on the pathogenesis and treatment of eczema. Dermatol and Venerol. (Ukr.). 2002;2:20-23 (Rus.).

Bondar SA, Lyashenko IN, Trunina TI, et al. Dynamics some indicators of endotoxicosis in patients with severe and chronic widespread dermatosis in the process use of the complex method of endoecological rehabilitation and correction (Ukr). Dermatol and Venener. 2006;2(32):48-51 (Ukr.).

Deaf BT, Grande SA. Immune-dependent dermatosis: eczema, atopic dermatitis, true pemphigus, pemphigoid. K. Health; 1990:477 (Rus.).

Gusel VA, Markova IV. Pediatrician’s Guide to Clinical pharmacology. M. Medicine; 1990:43-49 (Rus.).

Dyudyun AD, Polion NN, Yushchishin NI, et al. «Iricar» in the complex treatment of patients with atopic dermatitis, neurodermatitis and eczema. Dermatol Venerol Cosmetics Sexopathol. 2008;1-2:229-232 (Rus.).

Fedotov VP, Dyudiun AD, Stepanenko VI. Dermato­venereology: higher Assistant for Lіkarіv. Dnipropetrovsk-Kiev. PP. Svidler; 2008:599 (Ukr.).

Ceraidis GS, Fedotov VP, Dyudiun AD, Tumansky VA. Histopathology and clinical characteristics of dermatosis. Dnepropetrovsk. PE. Svidler; 2004:536 (Ukr.).

Shulenina OV. Investigation of the vegetative status of patients with atopic dermatitis. Dermatol and Venenerol. 2009;2:36-39 (Ukr).

Consensus Report of the European Task Force on Atopic Dermatitis. Dermatol. 1993;186(1):23-31.

Linnet J, Jemec G. Anxiety level and severity of skin condition predicts outcome of psychotherapy in atopic dermatitis patients. Int J Dermatol. 2001;40:632-636.
© Український журнал дерматології, венерології, косметології, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020