DOI: https://doi.org/10.30978/UJDVK2019-2-31

Патогенетичні особливості атопічного дерматиту в дорослих

O.D. Aleksandruk

Анотація


Мета роботи — провести порівняння патогенетичних особливостей атопічного дерматиту в дорослих хворих із раннім та пізнім віковим дебютом хвороби.

Матеріали та методи. Обстежено 123 хворих на атопічний дерматит (АД) із раннім та пізнім віковим дебютом хвороби. Проведено порівняння клініко-діагностичних ознак, вивчення клінічної ефективності лікування та особ­ливості секреції загального IgE, IFN-γ, IL-4 сироватки крові в динаміці АД.

Результати та обговорення. Встановлено, що у пацієнтів із пізнім віковим дебютом АД типовий клінічний перебіг та підтверджений особистий чи сімейний алергологічний анамнез зустрічаються достовірно рідше, порівняно із пацієнтами з раннім дебютом хвороби. Виявлено, як у випадку початку АД в ранньому дитинстві, так і в дорослому віці, спостерігаються два патогенетично-неоднорідних варіанта перебігу АД: варіант із високим рівнем загального сироваткового IgE та зв’язком тяжкості загострення із секрецією IL-4 та варіант зі звичайним рівнем загального сироваткового IgE та зв’язком тяжкості перебігу із секрецією IFN-γ. Внаслідок перехресного наростання синтезу IFN-γ на тлі зниження продукції IL-4 в динаміці у хворих з IgE-залежним варіантом АД тривалість стаціонарного лікування таких хворих більша, а подальше ведення таких хворих пов’язане із необхідністю продовження системної терапії протягом ранніх термінів амбулаторного спостереження.

Висновки. Атопічний дерматит у пацієнтів із раннім та пізнім віковим дебютом має певні відмінні клініко-патогенетичні особливості та два відмінних патогенетичних варіанта перебігу. IgE-залежний варіант пов’язаний із більшою тривалістю перебігу стаціонарної фази та необхідністю продовження системної терапії на подальшому амбулаторному етапі спостереження.


Ключові слова


атопічний дерматит; SCORAD; критерії діагностики; інтерлейкіни; лікування

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandruk OD. Clinical-pathogenesis comparison of atopic dermatitis and true eczema course (Ukr). Ukrainsky zhurnal dermatologii, venerologii, kosmetologii [Ukrainian journal of dermatology, venereology, cosmetology] (Ukr). 2017;3(66):33-37.

Berezhny VV, Bilozorov OP, еt al. Diagnostika ta terapiia atopichnogo dermatity [Diagnostics and therapy of atopic dermatitis] (Ukr). K.; 2002:30.

Dermatologiia, venerologiia [Dermatology, venereology] (Ukr). Textbook/ under red. VI Stepanenko. K.: KIM; 2008:904.

Dudchenko MO, Dudchenko LI, Vasileva KV, et al. Spreding of dermatosis depending on ecology stage of regions in Poltava region (Ukr). Zhurnal dermatologii I kosmetologii im. NA Torsueva [Journal of dermatology and cosmetology n. a. NV Torsuev] (Ukr). 2004;1-2(8):122-123.

Kalyuzhna LD, Oshivalova OO, Boichuk AM, Reznіkova AA. Review of alergodermatosis treatment (Ukr). Ukrainsky zhurnal dermatologii, venerologii, kosmetologii [Ukrainian journal of dermatology, venereology, cosmetology] (Ukr). 2011;4(43):56-60.

Kurchenko AІ. Аtopic dermatitis: characteristics of systemic and local immunity changes: avtoref. of dissert for obtaining of degree of doctor of medical science: special. 14.03.08 «Immunology and allergology» (Ukr). Kyiv;2007:220.

Mavrov II. Ratcionalna diagnostyka ta likuvannia v dermatologii ta venereologii [Rational diagnostics and treatment in dermatology and venereology] (Ukr). K. TOV «Doctor-Media»;2007:344.

Graham-Brown R, Burns T. Lecture Notes on Dermatology. 8th edition. Blackwell Publishing; 2002:201.

Hunter JA, Savin JA, Dahl MV. Clinical dermatology. 3d edition. Blackwell Рublishing; 2002:365.

Leung D. New insights into atopic dermatitis. J Clin Invest. 2004;113(4):651-657.

Schafer T, Vieluf D, Nienhaus A. Epidemiology of atopic eczema in the general population. J Allergy Clin Immun Int. 1997;4:13.

Severity scoring of atopic dermatitis: the SCORAD index. Consensus Report of the European Task Force on Atopic Dermatitis. Dermatology. 1993;186(1):23-31.

Sugarman JL, Fluhr JW, Fowler AJ, et al. The objective severity assessment of atopic dermatitis score: an objective measure using permeability barrier function and stratum corneum hydration with computer-assisted estimates for extent of disease. Arch Dermatol. 2003;139:1417-1422.

Zaidi Z, Lanigan SW. Dermatologyin Clinical Practice. Springer-Verlag London Limited; 2010:591.
© Український журнал дерматології, венерології, косметології, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020