DOI: https://doi.org/10.30978/UJDVK2019-2-7

Роль хронічного стресу, реактивної та особистісної тривожності і деяких нейроендокринних, метаболічних та імунологічних порушень у патогенезі акне

М.О. Dashko, О.О. Syzon

Анотація


Мета роботи — вивчити патогенетичну роль хронічного стресу, реактивної і особистісної тривожності, деяких метаболічних, нейроендокринних та імунологічних порушень у розвитку і перебігу акне у жінок залежно від тривалості захворювання.

Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 134 жінки віком від 18 до 45 років з акне. Усім пацієнткам було проведено лабораторні дослідження для визначення рівня кортизолу, пролактину, прозапальних, протизапальних інтерлейкінів та показників фагоцитозу в сироватці крові, індексу резистентності до інсуліну і жирності шкіри щік та чола, а також дерматологічного індексу якості життя (ДІЯЖ) та тривожності.

Результати та обговорення. У більшості обстежених виявлено різного ступеня зміни деяких нейроендокринних та метаболічних показників, зокрема: вірогідні зміни рівня кортизолу в сироватці крові (за тривалості захворювання до 1 року — підвищення на 19,98 % (р < 0,01), а від 1 до 5 років — зниження на 17,36 % (р < 0,01) порівняно з показником в осіб контрольної групи); підвищення показника сироваткового пролактину (8,21 % (р > 0,05) та 32,91 % (р < 0,001) відповідно) та індексу НОМА (11,89 % (р > 0,05) та 52,87 % (р < 0,05) відповідно).
Крім того, в обстежених відмічено збільшення секреції шкірного сала чола і щік, яка достовірно відрізнялася від такої у пацієнток з різною тривалістю захворювання. Спостерігали значні зміни показників цитокінового профілю, особливо підвищення рівня прозапальних цитокінів (IL‑1 (b) та IL‑8) у хворих обох груп з недостатнім синтезом протизапальних інтерлейкінів (IL‑4 та IL‑10), та показників фагоцитозу як на початкових, так і на завершальних його етапах. Вираженіші відхилення досліджуваних імунних показників відзначено у пацієнток з більш тривалим впливом хронічного стресу та тривожності на організм.

У всіх обстежених визначали ДІЯЖ, причому найбільший вплив захворювання на якість життя (ЯЖ) пацієнток відмічали на повсякденну активність та приватне життя, особливо за тривалості захворювання від 1 до 5 років. Та­­кож у них був підвищений рівень тривожності, яка характеризувалась більш високими показниками особистісної тривожності, особливо за тривалості захворювання від 1 до 5 років.

Висновки. У всіх жінок з акне виявлено зміни деяких імунологічних (зниження рівня прозапальних і протизапальних інтерлейкінів) та показників фагоцитозу як на початкових, так і на завершальних його етапах, причому значніші відхилення досліджуваних імунних показників спостерігали у пацієнток з більш тривалим впливом хронічного стресу та тривожності на організм), нейроендокринних та метаболічних показників (сироваткового кортизолу та пролактину, індексу інсулінорезистентності), які є маркерами хронічного стресу. Виявлено порушення показників жирності шкіри щік та чола як передумови розвитку акне на тлі змін ЯЖ та наявності значної реактивної і особистісної тривожності. Встановлено сильний кореляційний і середній взаємозв’язок характеру змін перерахованих вище показників і тривалості захворювання. Це обґрунтовує необхідність пошуку нових комплексних методів лікування хворих на акне з урахуванням нейроендокринних, метаболічних, імунологічних змін та наслідків хронічного стресу.


Ключові слова


акне; стрес; тривожність; нейроендокринні, метаболічні, імунологічні порушення

Повний текст:

PDF

Посилання


Adaskevich VP, Bazenko NP. Diagnostic indices in dermatology. M. Medical Journal; 2007:192.

Barinova AN. Etiology, pathogenesis, classification and clinical picture of vulgar acne. Modern view on the problem. Russian Family Physician. 2018;22(3):14-22.

Bujanova IO. Modern view on the pathogenetic aspects of androgen-dependent dermatoses. Dermatovenereology. Cosmetology. Seхopathology. 2012;1-4:260-264.

Voloshyna NO, Denisenko OI. Cytokine profile of blood in the treatment dynamics of patients with acne vulgaris against with infection herpes simplex virus types I and II. Clin. Exp. Pathol. 2014;4 (50):13-17.

Goryachkina MV, Belousova TA. Contemporary notions about pathogenesis, clinic, acne therapy in women. Russ Med J. 2012;22:1153-1157.

Gofman VE. Kompleksnaya terapiya akne u jenschin s metabolicheskimi narusheniyami: avtoref. dis. na stisk. uchen. stepeni kand. med. nauk: spets. 14.01.10 «Kojnyie i venerichkie bolezni». M.; 2010:25.

Guley LO. Contemporary notions about etiopathogenesis of acne. Bukovinian Мed Herald. 2006;1:98-105.

Demina OM, Potekaev NN, Kartlishev AU. Immunocytokinetic aspects of the pathogenesis of acne. Clin Dermatol and Venereol. 2015;6:98-102.

Dobrohotova YuE, Korsunskaya IM, Ragimova ZE, i dr. Giperandrogeniya i akne v praktike ginekologa i dermatologa: voprosyi diagnostiki i terapii. Consilium Medicum. Dermatologiya. 2007;2:3-5.

Zapolskiy MYe, Lebedyuk MN, Prokofyeva NB, et al. Analysis of factors influencing the development of acute forms of acne. Ukr J Dermatol, Venereol, Cosmetol. 2017;3 (66):21-27.

Ionescu MA, Feyoley M, Eno D, et al. Acne, microbial and congenital immunity. Rus J Dermatol Venerol Dis. 2016;19 (5):279-282.

Kalyuzhnaya LD. Severe forms of acne: treatment options. Ukr Med Journ. 2014;6 (104):67-69.

Kaminsky VV, Tatarchuk TF, Dubsarskaya YuO, Dubsarskaya ZM. National Consensus on the Management of Patients with Hyperandrogenism (2016). Reproductive Endocrinol. 2016;4(30):19-31.

Karelin AA. Bolshaya entsiklopediya psihologicheskih testov. M. Eksmo; 2007:416.

Kormilitcyna AV, Kalinina NM. The role of inflammatory cytokines in the initiation and course of acne: a modern view. Rus J Infect Immun. 2017;1:21-26.

Lavryk GS, Korniychuk OP, Besedina AS, Vorobets ZD. The arginase pathway of L-arginine metabolism of peripheral blood lymphocytes in patients with acne vulgaris. Regul Mech Biosyst. 2017;8(4):596-601.

Naumova LO, Sulik Ya.O. Differentiated therapy of acne in women of young and adulthood taking into account hormonal disorders of therapy. Ukr J Dermatol, Venereol, Cosmetol. 2016;1(60):17-25.

Petrenko AV. Algorithm for acne treatment taking into account pathogenetic components. Ukr J Dermatol, Venereol, Cosmetol. 2017;2(65):44-48.

Reznichenko NYu, Reznichenko GI, Dyulmezov-Bilash OO. Vulgar and conglomerate acne: resistance to treatment and the possibility of overcoming it. Ukr J Dermatol, Venereol, Cosmetol. 2018;1(68):72-80.

Svirid-Dziadikevich OS. Angina disease: contemporary views on pathogenesis and treatment and definition of promising directions for increasing the effectiveness of therapy. Ukr J Dermatol, Venereol, Cosmetol. 2016;4(63):41-49.

Serebryannikova SN, Seminskiy IJ, Semenov NV, Guzovskaya EV. Interleukin‑1, Interleukin‑10 in regulation of inflamatory process. Sibirskiy Med J. 2012;8:5-7.

Snarskaya ES, Kuznetsova EV, Minakova ME. Minoleksin i ego mesto v standartah lecheniya vulgarnyih ugrey. Poliklinika. 2014;3:74-77.

Bez Y, Yesilova Y, Ari M, et al. Predictive value of obsessive compulsive symptoms involving the skin on quality of life in patients with Acne vulgarsis. Acta Dermatol Venereol. 2013;93(6):679-683.

Gollnick HP. From new findings in acne pathogenesis to new approaches in treatment. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015;29:1-7. doi: 10.1111/jdv.13186.

Isard O, Knol AC, Castex-Rizzi N, et al. Cutaneous induction of corticotropin releasing hormone by Propionibacterium acnes extracts. Dermatoendocrinol. 2009;1(2):96-99.

Picardo M, Ottaviani M, Camera E, Mastrofrancesco A. Sebaceous gland lipids. Dermatoendocrinol. 2009;1(2):68-71.

Preneau S, Dreno B. Female acne - a different subtype of teenager acnes? J Eur Acad Dermatol Venereal. 2012;26:277-282. doi: 10.1111/j.1468-3083.2011. 04214.x.

Uysal G, Sahin Y, Unluhizarci K, et al. Is acne a sign of androgen excess disorder or not? Eur J Obstet Gynecol Reprod Bio. 2017;211:21-25. doi: 10.1016/j.ejogrb.2017.01.054.

Yosipovitch G, Tang M, Dawn AG, et al. Study of phychological stress, sebum production and acne vulgaris in adolescents. Acta Derm Venereol. 2007;87:135-139.

Youn SW. The role of facial sebum secretion in acne pathogenesis: facts and controversies. Clin Dermatol. 2010;28(1):8-11. doi: 10.1016/j.clindermatol.2009.03.011.
© Український журнал дерматології, венерології, косметології, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020